Hồ sơ và biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, thì hiện nay các tổ chức, cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp để kinh doanh có thể lựa chọn một trong bốn loại hình doanh nghiệp sau: công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân

Với mong muốn giúp Khách hàng có thể thực hiện được các thủ tục cũng như hoàn tất hồ sơ cho việc thành lập công ty, Công ty Luật TNHH Dương Khôi Minh đưa ra các biểu mẫu, hồ sơ để có thể tiến hành việc thành lập Doanh nghiệp tư nhân:

Hồ sơ và biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp tư nhân

TT Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và biểu mẫu Hồ sơ

tham khảo

I THÀNH LẬP MỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Tải về
II THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
1 Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Tải về
2 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp Tải về
3 Đổi tên doanh nghiệp Tải về
4 Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Tải về
5 Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân Tải về
6 Thay đổi nội dung đăng ký theo quyết định của Tòa án
7 Thay đổi các nội dung: tên DN, trụ sở, vốn, ngành nghề … Tải về
III CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
1 Thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện
2 Thành lập ĐỊa điểm kinh doanh
3 Thay đổi nội dung hoạt động của CN / VPĐD / ĐĐKD
4 Chấm dứt hoạt động của CN / VPĐD / ĐĐKD
IV NHỮNG THAY ĐỔI KHÁC
1 Thay đổi nội dung đăng ký thuế
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
3 Cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
4 Bổ sung, chuẩn hóa thông tin về doanh nghiệp
5 Chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH
6 Tạm ngừng kinh doanh
7 Giải thể doanh nghiệp Tải về

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0904.68.03.83(Zalo/Viber)
Inbox fanpage