Menu
X
image

Kinh doanh trên website có phải nộp thuế?

Thời đại công nghệ 4.0 bùng nổ làm cho việc kinh doanh trên website trở thành xu thế tất yếu. Seo web và các hình thức maketing online như quảng cáo google hay quảng cáo facebook được nhiều doanh nghiệp tin tưởng triển khai và đã đem tới những khoản doanh thu lớn.

Câu hỏi đặt ra ở đây là những cá nhân hoặc doanh nghiệp dùng dịch vụ seo web triển khai kinh doanh trên website hoặc bán hàng fanpage facebook thì có phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước? Bài viết dưới đây Hoiluatgia.vn sẽ giúp mọi người hiểu hơn về nội dung này.

 Về Cơ sở pháp lý

Việc kinh doanh trên website, sử dụng quảng cáo facebook được liệt kê vào một trong những hình thức kinh doanh online đã được quy định trong thông tư 92/2015/TT-BTC như sau:

– Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Các loại thuế cần phải nộp khi bán hàng online trên website

Căn cứ quy định của pháp luật, cá nhân bán hàng online (Sau đây gọi chung là cá nhân kinh doanh) sẽ phải nộp ba loại thuế khi bán hàng online, gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí môn bài.

1, Lệ phí môn bài.

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định, mức thu lệ phí môn bài như sau:

“2. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.”

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP đối với cá nhân, hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài khi có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Tức là, theo quy định hiện hành, lệ phí môn bài sẽ được thu căn cứ trên tổng doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh chứ không phụ thuộc vào thu nhập như trước đây nữa. Lệ phí môn bài cũng chia làm ba bậc thay thế cho sáu bậc như trước đây.

Quý khách hàng vui lòng xác định mức doanh thu để biết được mức thu lệ phí môn bài.

Lệ phí môn bài nộp theo năm, thời hạn nộp cuối cùng nộp tiền lệ phí môn bài là ngày 30/01 hàng năm, trường hợp mới đứng ra kinh doanh thì thời hạn nộp là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên mới đứng ra kinh doanh.

2. Về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân (Thuế khoán)

Căn cứ theo quy định tại thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân có hoạt động kinh doanh phải nộp thuế GTGT và TNCN (sau đây gọi chung là thuế khoán) khi có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm.

Đối với hoạt động bán hàng online là hoạt động phân phối cung cấp hàng hóa tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

Như vậy việc kinh doanh trên website hay bất kỳ hình thức kinh doanh online nào khác nếu phát sinh lợi nhuận đều phải đóng các khoản thuế như lệ phí môn bài và thuế khoán ( thuế thu nhập cá nhân)

No Tag have Found!
Back To Home

www.seohanoi.net hoiluatgia.vn. UOUAPPS