Menu
X
 • image
 • image
 • image
 • image
About Us
  

Luật sư Bình Dương gồm những luật sư gỏi có nhiều kinh nghiệm ở các lĩnh vực tư vấn, luật sư tranh tụng, mỗi lĩnh vực luật sư có thế mạnh riêng, các luật sư người có hơn bốn thập kỷ kinh nghiệm pháp lý.

Luật sư là người hành nghề liên quan đến lĩnh vực pháp luật khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật của mỗi quốc gia. Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Các Luật sư ở khu vực Bình Dương phục vụ khách hàng trong các lĩnh vực bồi thường cho người lao động và trợ cấp tàn tật của An sinh xã hội cũng như các trường hợp thương tích cá nhân đáng kể.

Luật sư Bình Dương được cấp phép hành nghề ở tất cả các tòa án. Luật sư ở Bình Dương được đào tạo chính quy, có kinh nghiệm thực tiễn.

Liên hệ trực tiếp với đội ngũ luật sư của chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất!

Specialities
 • Accident Injury
 • Administrative
 • Admiralty Maritime
 • Adoption
 • Agricultural Law
 • Antitrust and Unfair Competition
 • Auto Accidents
 • Burglary
 • Casualty and Property Defense
 • Child Abuse
 • Child Custody
 • Children
 • Civil Engineering
 • Civil Litigation
 • Civil Practice
 • Commercial Litigation
 • Constitutional Law
 • Construction Litigation
 • Consumer Debt Protection
 • Copyright and Trademark
 • Corporate Planning
 • Corporation
Awards
image
Best Lawyer 2014
2014
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.
image
Best Lawyer 2015
2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.
Video

Event
image
Test Event
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Our lawyers
Luật sư Bắc Ninh
Luật sư đất đai
Luật sư Hải Phòng
Luật sư dân sự
Luật sư Bình Dương
Luật sư hôn nhân
Luật sư Hà Nội
Luật sư thương mại
image

www.seohanoi.net hoiluatgia.vn. UOUAPPS