Menu
X
Profile Description
  

Luật sư Hải Phòng gồm những luật sư gỏi có nhiều kinh nghiệm ở các lĩnh vực tư vấn, luật sư tranh tụng, mỗi lĩnh vực luật sư có thế mạnh riêng, các luật sư người có hơn bốn thập kỷ kinh nghiệm pháp lý.

Luật sư là người hành nghề liên quan đến lĩnh vực pháp luật khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật của mỗi quốc gia. Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Các Luật sư ở khu vực Hải Phòng phục vụ khách hàng trong các lĩnh vực bồi thường cho người lao động và trợ cấp tàn tật của An sinh xã hội cũng như các trường hợp thương tích cá nhân đáng kể.

Luật sư Hải Phòng được cấp phép hành nghề ở tất cả các tòa án. Luật sư ở Hải Phòng được đào tạo chính quy, có kinh nghiệm thực tiễn.

Liên hệ trực tiếp với đội ngũ luật sư của chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất!

Qualifications
Specialities
Awards & Certificates
image
Best Lawyer 2015
2015
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,
image
Best Lawyer 2013
2013
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,
image

www.seohanoi.net hoiluatgia.vn. UOUAPPS