Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật đất đai

Tư vấn pháp luật đất đai là một trong những dịch vụ trọng tâm của Hoiluatgia. Với năng lực và kinh nghiệm của mình chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên nghiệp liên quan đến lĩnh vực đất đai:

Hỏi: Chào luật sư, gia đình tôi đang có một chút vấn đề rắc rối liên quan đến Pháp luật mong được luật sư giúp đỡ. Năm 1988, gia đình tôi có mua một thửa đất ở nhưng không có Sổ đỏ nên hai bên chỉ có giấy mua bán viết tay. Gia đình tôi đã xây dựng nhà ở và sinh sống ổn định từ năm 1989 đến nay và không có tranh chấp với ai. Bây giờ gia đình tôi muốn xin cấp Sổ đỏ thì gia đình tôi có đủ điều kiện không và cần phải là những thủ tục gì ?

Trả lời: cám ơn bạn đã gửi câu hỏi, về vấn đề của gia đình mình Tôi xin trả lời như sau : Theo thông tin từ phía bạn cung cấp, tôi nhận thấy trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của gia đình bạn từ bên bán là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, gia đình bạn đã quản lý, sử dụng ổn định thửa đất và không có tranh chấp kể từ năm 1989 đến nay nên gia đình bạn hoàn toàn có cơ sở để làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   Điều 101 của Luật đất đai năm 2013 quy định về việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

“1.    Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất;

 2.     Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 07 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Khoản 1 – Điều 6 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP năm 2014 của Chính phủ quy định về Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai:

“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

a)     Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

b)     Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp gia đình bạn đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, đã xây dựng nhà ở từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có các hành vi vi phạm Pháp luật về đất đai tại thời điểm sử dung đất thì được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hơn nữa, nếu đáp ứng được đủ các điều kiện theo các quy định nêu trên thì gia đình bạn không phải nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Ủy ban nhân dân cấp huyện, bạn nên trực tiếp đến Văn phòng đăng ký Nhà và đất của Ủy ban cấp huyện nơi có thửa đất để xin làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0904.68.03.83(Zalo/Viber)
Inbox fanpage