Bản cam kết là gì? Tại sao phải thực hiện như trong đó? Đó là những thắc mắc của nhiều bạn khi chưa biết  cam kết là gì. Hôm nay, Hoiluatgia.vn chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu bản cam kết mới nhất.

Bản cam kết là mẫu văn bản được sử dụng nhằm mục đích cam kết thực hiện công việc gì đó. Theo như thỏa thuận đảm bảo sự ràng buộc giữa các bên .

Mẫu bản cam kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) ………………………………………………………………………………………….

 

Mã số thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………………….

 

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :……………………………… Ngày cấp: …………………….. Nơi cấp: ……………………

 

Địa chỉ cư trú/trụ sở: ………………………………………………………………………………………………………………..

 

Nơi làm việc(nếu có): ……………………………………………………………………………………………………………….

 

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………………………………..

 

Tôi cam kết các nội dung sau đây: ……………………………………………………………………………………..

 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(xem hướng dẫn ghi nội dung bên dưới)

 

Tôi/chúng tôi đề nghị:

 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

 

                                                                  Địa danh, ngày …….. tháng ……. năm ………

                                                                        CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ngoài ra còn có nhiều mẫu cam kết khác như:

Mẫu bản cam kết nghỉ việc.

Cam kết bảo mật thông tin.

Cách viết giấy cam kết.

    Trên đây là mẫu  cam kết mới nhất của chúng tôi. Hy vọng, quý độc giả tham khảo và áp dụng linh hoạt vào công việc của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.