Từ khi đi học, chúng ta ai cũng biết và không ít lần phải làm bản kiểm điểm cá nhân. Nhưng nhiều người không biết viết bản kiểm điểm cá nhân như thế nào. Hôm nay, Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cho các bạn Mẫu bản kiểm điểm mới nhất. Ngoài ra chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết bản kiểm điểm cá nhân chuẩn nhất.

Bản kiểm điểm cá nhân được dùng cho hầu hết các cá nhân thực hiện để nâng cao ý thức trách nhiệm. Biết tự nhận ra khuyết điểm của mình. Những sai sót mắc phải để rút ra được kinh nghiệm trong thời gian sắp tới. Chúng tôi mong các bạn có thể rút ra những bài học cho riêng mình qua mỗi lần kiểm điểm.

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………..

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………………………………………………………………………

Nhiệm vụ được giao là:……………………………………………………………………………………

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính

  • Khiển trách bằng văn bản;
  • Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;
  • Sa thải.

………, ngày……..tháng…….năm…….
Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Các bạn tham khảo mẫu bản kiểm điểm trên và áp dụng vào hoàn cảnh của mình phù hợp nhất. Bạn còn thắc mắc hay cần hướng dẫn viết bản kiểm điểm cá nhân. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.