Bảng chấm công là công cụ bắt buộc mà doanh nghiệp nào cũng cần. Mẫu bản chấm công mới nhất luôn giúp cho các kế toán thực hiện công việc chấm công của mình một cách đơn giản và minh bạch. 

Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, … để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị.

Chúng tôi xin giới thiệu mẫu bảng chấm công cho nhân viên trên bảng tính Excel dưới đây hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc chấm công, tính lương cho nhân viên trong công ty.

Mẫu bảng chấm công

 

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng…. năm 20…..

STT Họ và tên Chức vụ Ngày trong tháng Tổng cộng Ngày nghỉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nghỉ không lương Nghỉ lễ Nghỉ phép
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ký hiệu chấm công:

 • Ốm, điều dưỡng: Ô
 • Con ốm: Cô
 • Thai sản: TS
 • Tai nạn: T
 • Chủ nhật CN
 • Nghỉ lễ NL
 • Nghỉ bù: NB
 • Nghỉ nửa ngày không lương: 1/2K
 • Nghỉ không lương: K
 • Ngừng việc: N
 • Nghỉ phép: P
 • Nghỉ nửa ngày tính phép: 1/2P
 • Làm nửa ngày công: NN

Ngày……tháng…….năm…….

Người chấm công
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)

 

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu chấm công sau:

Bảng chấm công bằng tiếng Anh

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền thưởng

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài