Mua bán hàng hóa có hóa đơn nhiều khi không để ý dẫn đến sai lệch thông tin hàng hóa, thông tin công ty trên hóa đơn … dẫn đến phải hủy hóa đơn gtgt. Bài viết sau đây, Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cho các bạn đặc biệt là các bạn đang học làm kế toán mẫu biên bản hủy hóa đơn gtgt.

Biên bản hủy hóa đơn gtgt

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

– Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

– Căn cứ vào khoàn 7 điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng; quản lý thuế và hóa đơn.

Hôm nay, ngày 28 tháng 01 năm 2010. Đại diện chúng tôi gồm:

Bên B (bên bán): ………………………………………………….. MST:………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện:…………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………

Bên A (bên bán): …………………………………………………. MST:………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện:…………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………

Hai bên Cùng lập biên bàn đồng ý huỷ hoá đơn ký hiệu: …………………….. Số hiệu HĐ: ……………

lập ngày……………………………………………………………. trị giá như sau:

Tên hàng hoá, dịch vụ: ……………………………………………………………………………………………………..

Tiền hàng hoá dịch vụ chưa thuế:……………………………………………………………………………………….

Tiền thuế: 10%:………………………………………………………………………………………………………………..

Tổng tiền thanh toán:………………………………………………………………………………………………………..

  1. Lý do huỷ hoá đơn: …………………………………………………………………………………………………..
  1. Cam kết: ………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Trên đây là mẫu biên bản hủy hóa đơn đúng quy định và mới nhất. Độc giả có thắc mắc hay cần tư vấn thêm có thể liên hệ trưc tiếp văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!