Biên bản thanh lý hợp đồng

Sau khi hoàn thành hợp đồng chúng ta cần thanh lý hợp đồng. Vậy biên bản thanh lý hợp đồng cần những giấy tờ gì? Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng viết như nào? Hoiluatgia.vn sẽ tư vấn cho các bạn về nội dung cần để làm biên bản thanh lý hợp đồng.

Biên bản thanh lý hợp đồng

Hoiluatgia.vn  hướng dẫn lập biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ………………/………….. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..

 

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY ………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………………………………

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại        : …………………………………… Fax: ………………………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

 

BÊN B: CÔNG TY ………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : . ………………………………………………………………………………………….

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại        : ……………………………………………… Fax: ……………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

 

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………….. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..  với nội dung sau:

 

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….

 

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

– Giá trị hợp đồng trước thuế: …….…………………………………………………………………

– Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………

– Giá trị hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ………………………………….

 

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

 

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                            Giám đốc                                                                 Giám đốc

Với hướng dẫn về nội dung biên bản thanh lý hợp đồng như trên. Chúng tôi hy vọng đã giúp các bạn hiểu rõ quy trình thủ tục. Bạn còn thắc mắc hay cần tư vấn thêm về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng Hoiluatgia.vn  đê được hỗ trợ nhanh nhất.

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0933835886(Zalo/Viber)
Inbox fanpage