Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay được quy định như thế nào? Các phương pháp tính thuế tndn mới nhất năm 2018 là gì. Hãy cùng Hoiluatgia.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết dưới đây.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp TNDN là một loại thuế trực thu. Ở một số quốc gia loại thuế này còn được gọi là thuế thu nhập công ty hay thuế lợi tức.  Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp được chia làm 2 phương pháp. Đó là trực tiếp và khấu trừ

Đối tượng chịu thuế và nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp

Đối tượng chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp: Là thu nhập thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Được xác định trên cơ sở doanh thu sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc hình thành doanh thu đó.

Người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thu theo pháp luật quy định. Ngoài ra, các trường hợp sau đây cũng là người chịu thuế TNDN:

  • Nhà thầu phụ nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Việc kinh doanh được tiến hành trên cơ sở hợp đồng nhà thầu với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc với tổ chức, cá nhân nước ngoài khác đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu phụ.
  • Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và các cá nhân sản xuất kinh doanh có mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa, hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ.

Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Hiện nay có 2 phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đang được áp dụng. Đó là phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ thuế.

Công thức và cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương thức trực tiếp được áp dụng cho:

– Những Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không phải là Doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Tóm lại các đơn vị đó nếu có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Có thu nhập chịu thuế Tndn mà xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí của khoản thu nhập đó. Thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đổi với kinh doanh hàng hoá: 1%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%.

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp khấu trừ

-Đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ.  Được áp dụng theo điều 1 Thông tư Số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ tài chính (Sửa đổi, sửa đổi bổ sung Thông tư 78):

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)) x Thuế suất thuế TNDN

TRONG ĐÓ:

Phần thu nhập tính thuế TNDN được tính theo công thức

Thu nhập tính thuế thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)

Thu nhập chịu thuế:

– Là tổng các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. Chi tiết xem tại đây: Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Và được xác định theo công thức

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

a. Cách xác định doanh thu để tính thuế TNDN:

– Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế: Là doanh thu không có thuế giá trị gia tăng.

– Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

 b. Các khoản chi phí được trừ:

Xem chi tiết tại: Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

c. Các khoản thu nhập khác chịu thuế đã được quy định trong các khoản thu nhập chịu thuế, chi tiết các bạn xem ở phần trên: Thu nhập chịu thuế nhé.

2. Các khoản thu nhập được miễn:

Chi tiết xem tại : Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Cách xác định các khoản lỗ:

Chi tiết xem tại: Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

– Những DN có Doanh thu năm trước < 20 tỷ: Thuế suất 20%

– Những DN có Doanh thu năm trước > 20 tỷ: Thuế suất 22% (Từ ngày 01/01/2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)

Chú ý: Những DN mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

Chi tiết về những loại hình DN khác các bạn có thể xem tại: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

Quy định pháp luật được áp dụng khi tính thuế TNDN

Việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong thực tế được áp dụng theo các quy định sau:

– Luật số 32/2013/QH13 ngày 19//2013.

– Nghị định Số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.

– Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.

– Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.

Mới nhất năm 2015:

– Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 (Có hiệu lực: 06/08/2015)

Chú ý: Kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là từ quý 4/2014) theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

– Doanh Nghiệp không nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý.

– Doanh nghiệp chỉ cần tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu có phát sinh.

– Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau.

Lưu ý:

Nếu Tổng số thuế tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán từ 20% trở lên thì Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở đó.

– Số tiền chậm nộp được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4.
Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu các bạn cần tư vấn luật doanh nghiệp cùng những quy định liên quan. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn trực tuyến để được hỗ trợ nhanh nhất.