Chiết khấu thanh toán là gì? Mọi kế toán đều phải biết cách hạch toán chiết khấu thanh toán. Nhưng cách định khoản chiết khấu như thế nào thì sẽ có nhiều bạn chưa biết. Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến vấn đề chiết khấu thanh toán. Bạn đọc tham khảo và áp dụng hợp lý cho trường hợp của mình.

Chiết khấu thanh toán là gì

Chiết khấu thanh toán chính là khoản mà người bán giảm trừ cho người mua khi thanh toán trước thời hạn ( không liên quan gì đến hàng hóa mà chỉ liên quan đến thời hạn thanh toán và thỏa thuận giữa người mua và người bán nên không thể ghi giảm giá trị hàng hóa tăng giá vốn được.)

Chiết khấu thanh toán được hạch toán khi khách hàng thanh toán trong hoặc trước thời hạn mà 2 bên đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán.

Cách định khoản chiết khấu thanh toán :

+ Nếu bạn là người bán:

Nợ 635

Có 131 ( Nếu giảm trừ công nợ )

Có 111 ( Nếu trả lại tiền )

+ Nếu bạn là người mua:

Nợ 331 ( Nếu giảm trừ công nợ )

Nợ 111 ( Nếu nhận tiền mặt )

Có 515

Chú ý :

– Chiết khấu thanh toán là tính trên số tiền thanh toán nên bao gồm cả thuế GTGT

Chiết khấu thanh toán không được ghi giảm giá trên hóa đơn bán hàng. Đây là một khoản chi phí tài chính công ty chấp nhận chi cho người mua. Người bán lập phiếu chi, người mua lập phiếu thu để trả và nhận khoản chiết khấu thanh toán. Các bên căn cứ chứng từ thu, chi tiền để hạch toán kế toán và xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Với bài viết nội dung như trên. Chúng tôi hy vọng các bạn đã hiểu rõ được vấn đề. Và chúc các kế toán tương lai nắm chắc được cách hoạch định chiết khấu..