Định mức xây dựng là gì? Nó gồm những thành phần nào? Cách lập và quản lý định mức xây dựng ra sao. Là những câu hỏi được nhiều người quan tâm và cần lời giải đáp. Hôm nay, hoiluatgia.vn sẽ giải đáp những thắc mắc trên qua nội dung bài viết sau đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Định mức dự toán xây dựng là công cụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong cơ chế thị trường nhằm công khai các thông tin để tăng tính cạnh tranh trong quá trình đầu tư xây dựng. Qua đó làm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói chung, và quản lý dự án xây dựng nói riêng.

Các loại định mức xây dựng

Định mức xây dựng bao gồm định mức kinh tế – kỹ thuật và định mức tỷ lệ.
Định mức kinh tế – kỹ thuật là căn cứ để lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp.
Định mức tỷ lệ dùng để xác định chi phí của một số loại công việc, chi phí trong đầu tư xây dựng bao gồm: tư vấn đầu tư xây dựng, công trình phụ trợ, chuán bị công trường, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và một số công việc, chi phí khác.

Lập và quản lý định mức xây dựng

 

1. Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập định mức dự toán xây dựng và công bố định mức xây dựng.

2. Trên cơ sở phương pháp lập định mức dự toán xây dựng theo quy định tại mục 1 nêu trên các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập và công bố định mức xây dựng cho các công việc đặc thù chuyên ngành của ngành và địa phương sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Định kỳ hàng năm gửi những định mức xây dựng đã công bố về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

3. Định mức xây dựng được công bố quy định tại mục 1, 2 Phần này là cơ sở để chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo khi xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4. Các công việc xây dựng

Các công việc chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố. Hay đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố. Nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình được thực hiện như sau:

a) Chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng mới. Định mức dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc vận dụng định mức dự toán tương tự ở các công trình đã và đang thực hiện. Làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

b) Đối với các gói thầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thực hiện hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định trước khi áp dụng. Đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư. Thì Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn quản lý. Chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định. Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng để lập, điều chỉnh, thẩm tra.