Đối với những nhân viên đi làm, muốn xin nghỉ để giải quyết việc cá nhân lúc nào cũng khó khăn. Hoiluatgia.vn sẽ hướng dẫn các bạn làm đơn xin nghỉ việc không lương chuẩn nhất và mới nhất.

Nội dung đơn xin nghỉ việc không lương

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG
 Kính gửi :
– Ban Giám Đốc Công Ty
– Phòng Hành chánh – Nhân sự

Tôi tên là:..……………………………………………………………………………………………………
MSNV:……………………………………………………….Bộ phận: ……………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại liên lạc khi cần thiết:…………………………………………………………………………..
Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)
Trong thời gian .…………. ngày (Kể từ ngày………………………. đến hến ngày …………….……..)
Lý do:……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Tôi đã bàn giao công việc cho:……………………….………………..Bộ phận: ………………….
Các công việc được bàn giao:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Trưởng BP

Người làm đơn
 TP.HCNS

  Ban giám đốc

 

Khi được cấp trên phê duyệt đơn nghỉ phép thì các bạn  sẽ cần làm các thủ tục bàn giao công việc, bàn giao tài sản công ty. Quy trình nghỉ việc được chúng tôi tổng hợp, hướng dẫn rất cụ thể. Mời các bạn tham khảo. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ văn phòng Hoiluatgia.vn.