Để hoàn thành thủ tục nghỉ việc nhanh nhất. Và tạo ấn tượng tốt với ban lãnh đạo công ty và đồng nghiệp. Bạn cần viết một lá đơn xin nghỉ việc thật hoàn chỉnh và chu đáo. Tùy theo công ty, chức vụ, hoàn cảnh… mà các bạn có thể chọn những mẫu đơn xin việc khác nhau phù hợp với mình. Dưới đây là một số mẫu đơn xin thôi việc đơn giản nhất để các bạn tham khảo

Đơn xin nghỉ việc là mẫu đơn mà hầu hết các cá nhân nào khi muốn nghỉ việc đều phải soạn. Và gửi lên lãnh đạo đơn vị, công ty, doanh nghiệp nơi mình đang làm việc. Tuy đơn xin nghỉ việc không phải yêu cầu bắt buộc cho hầu hết các doanh nghiệp hiện nay. Nhưng đây là văn bản chính thống để việc giải quyết nghỉ việc được thuận lợi hơn.

Mẫu đơn xin nghỉ việc

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi : Ban Giám Đốc Công Ty
Phòng Hành chính nhân sự
Tôi tên là : ………..
Chức vụ : Bộ phận :…………………………………………. ………
Nay tôi làm đơn này, kính xin BGĐ cho tôi được thôi việc kể từ ngày ………..
Lý do : ………..
………..
……….
Tôi đã bàn giao công việc cho :…………………………….……..Bộ phận :…………………..
Nội dung các công việc được bàn giao :
………..
………..
……….
………
Tôi cam đoan là đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.
Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trưởng bộ phận                                                                                                          Người làm đơn

 

Ngoài ra, đối với các công ty nước ngoài. Bạn cần làm đơn xin thôi nghỉ việc bằng tiếng anh.

Mẫu đơn xin nghỉ việc tiếng anh

Họ tên đầy đủ của bạn

Tên của công ty

Ngày tháng năm bạn viết đơn

Dear Mr. [tên quản lý của bạn]

Tiêu đề :  Letter of resignation from the post of [điền vị trí công việc của bạn vào đây] from [tên công ty].

 

I hereby tender my resignation from the position of [vị trí công việc của bạn] from [ngày mà bạn sẽ nghỉ việc]. This may kindly be treated as my notice period and be relieved from [ngày mà bạn sẽ nghỉ việc].

 

This decision has been very difficult for me. However, I have been offered an opportunity which I feel with assist me in my career growth.

 

As detailed in the employment contract I once again request you to treat this as my notice period and relieve me from the closing hours from my duties on  [ngày nghỉ việc] .

 

At the outset I would like to thank my management and all my colleagues for the extra ordinary support rendered to my in fulfilling the tasks given to me during the tenure of my office in this company.

 

Thanking you in advance.

Yours sincerely
[Chữ ký của bạn]

 

Trên là mẫu xin nghỉ việc cơ bản nhất. Các bạn tham khảo và áp dụng phù hợp với mình. Những mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay này bạn cũng có thể copy vào word và in ra thành đơn xin việc đánh máy. Chúc các bạn thành công trên con đường lựa chọn của mình.