Từ lâu, chúng ta đã nghe về FDI, vốn FDI, doanh nghiệp FDI. Vậy FDI là gì và bản chất thực sự của FDI là như thế nào. Hôm nay, Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cho độc giả về nội dung của khái niệm FDI.

FDI là gì ?

FDI là đầu tư trực tiếp nước ngoài (tiếng Anh: Foreign Direct Investment, viết tắt là FDI). Là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này.

FDI ra đời muộn hơn các hoạt động kinh tế đối ngoại khác. Nhưng lại nhanh chóng xác lập vị trí cho mình trong quan hệ quốc tế. FDI trở thành một xu thế tất yếu của lịch sử. Một nhu cầu không thể thiếu của mọi nước trên thế giới kể cả những nước đang phát triển, những nước công nghiệp mới hay những nước trong khối OPEC và những nước phát triển cao.

Bản chất của FDI

Có sự thiết lập về quyền sở hữu về tư bản của công ty một nước ở một nước khác

Có sự kết hợp quyền sở hữu với quyền quản lí các nguồn vốn đã được đầu tư

Có kèm theo quyền chuyên giao công nghệ và kỹ năng quản lí

Có liên quan đến việc mở rộng thị trường của các công ty đa quốc gia

Gắn liền với sự phát triển của thị trường tài chính quốc tế và thương mại quốc tế

Vai trò của FDI

Vốn FDI là gì và vai trò của vốn FDI. Hoạt động FDI có tính hai mặt với nước đầu tư cũng như nước tiếp nhận đầu tư đều có tác động tiêu cực và tác động tích cực.

Trước hết đối với nước đi đầu tư( nước chủ nhà) FDI có vai trò chủ yếu sau:

Tác động tích cực

Do đầu tư là người nước ngoài là người trực tiếp điều hành và quản lí vốn. Nên họ có trách nhiệm đưa ra quyết định có lợi cho họ nhất. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư nước ngoài sẽ mở rộng thị trường để tiêu thụ sản phẩm, công nghệ, thiết bị trong khu vực họ đầu tư ra tiêu thụ ở thị trường thế giới. Họ phát huy thế mạnh khai thác được nguồn tài nguyên. Và lao động giá rẻ thị trường tiêu thụ rộng lớn. Nên có thể mở rộng quy mô để nâng cao năng suất giảm giá thành. Tránh được các hàng rào bảo hộ mậu dịch và phí mậu dịch của nước tiếp nhận đầu tư . Thông qua FDI chủ đầu tư hay doanh nghiệp nước ngoài. Xây dựng được các doanh nghiệp của mình nằm trong lòng nước thi hành chính sách bảo hộ.

Tác động tiêu cực

Khi các doanh nghiệp thực hiện việc đầu tư ra nước ngoài. Thì trong nước sẽ mất đi khoản vốn đầu tư, khó khăn hơn trong việc tìm nguồn vốn phát triển cũng như giải quyết việc làm. Do đó trong nước có thể dẫn tới nguy cơ suy thoái. Vì thế mà nước chủ nhà không đưa ra những chính sách khuyến khích cho việc đầu tư ra nước ngoài. Đầu tư ra nước ngoài thì doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong môi trường mới về chính trị. Sự xung đột vũ trang của các tổ chức trong các quốc gia. Hay những tranh chấp nội bộ của quốc gia. Hay đơn thuần chỉ là sự thay đổi trong chính sách và pháp luật của quốc gia tiếp nhận…

Đối với nước tiếp nhận đầu tư thì hoạt động FDI có tác động:

Tác động tích cực

Vốn FDI là gì những tác động của vốn FDI đối với nước tiếp nhận. Nhờ nguồn vốn FDI đầu tư mà có thể có điều khiến tốt để khai thác tốt nhất các lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lí. Bởi các nước tiếp nhận thì thường là nước đang phát triển có tài nguyên song không biết cách khai thác.

Tạo điều kiện để khai thác được nguồn vốn từ bên ngoài. Do không quy định mức vốn góp tối đa mà chỉ quyết định mức vốn góp tối thiểu cho nhà đầu tư.

Thông qua việc hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài hay cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài. Và tiếp thu được kỹ thuật công nghệ hiện đại hay tiếp thu được kinh nghiệm quản lí kinh doanh của họ.

Tạo điều kiện để tạo việc làm. Tăng tốc độ tăng trưởng của đối tượng bỏ vốn cũng như tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Qua đó nâng cao đời sống nhân dân.

Khuyến khích doanh nghiệp trong nước tăng năng lực kinh doanh. Cải tiến công nghệ mới nâng cao năng suất chất lượng. Giảm giá thành sản phẩm do phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài. Một mặt khác thông qua hợp tác với nước ngoài có thể mở rộng thị trường thông qua tiếp cận với bạn hàng của đối tác đầu tư.

Tác động tiêu cực

Nếu không có quy hoạch cụ thể và khoa học. Có thể đầu tư tràn lan kém hiệu quả. Tài nguyên thiên nhiên có thể bị khai thác bừa bãi sẽ gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Môi trường chính trị trong nước có thể bị ảnh hưởng. Các chính sách trong nước có thể bị thay đổi do khi đầu tư vào. Thì các nhà đầu tư thường có các biện pháp vận động quan chức địa phương theo hướng có lợi cho mình.

Hiệu quả của đầu tư phụ thuộc vào nước tiếp nhận có thể tiếp nhận từ các nước đi đầu tư những công nghệ thiết bị lạc hậu không phù hợp với nền kinh tế gây ô nhiễm môi trường.

Các lĩnh vực và địa ban đầu tư phục thuộc vào sự lựa chọn của nhà đầu tư nước ngoài mà không theo ý muốn của nước tiếp nhận. Do vậy việc bố trí cơ cấu đầu tư sẽ gặp khó khăn. Sẽ tạo ra sự phát triển mất cân đối giữa các vùng.

Giảm số lượng doanh nghiệp trong nước do quá trình cạnh tranh. Nên nhiều doanh nghiệp trong nước bị phá sản. Hay ảnh hưởng tới cán cân  thanh toán quốc tế. Do sự di chuyển của các luồng vốn cũng như luồng hàng hóa ra vào trong nước.