Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là giấy phép cần có của mỗi doanh nghiệp. Từ giấy đó chúng ta có thể biết được doanh nghiệp đó có được kinh doanh hay không. Và được phép bán những hàng hóa nào theo luật pháp nhà nước. Để các bạn hiểu rõ hơn về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thủ tục xin cấp  và các điều kiện là gì. Tất cả sẽ có trong nội dung sau đây, mời các bạn cùng theo dõi.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2014. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử. Mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì

Giấy phép ĐKKD là loại giấy tờ “khai sinh” của một doanh nghiệp. Trong đó có các nội dung như quy định tại DD25 LDN, điều kiện cấp theo DD24 LDN. Đây là loại giấy tờ nhằm giúp các cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp. Xác định được các nội dung cơ bản của doanh nghiệp: tên, địa chỉ, số vốn, ngành nghề kd, người đại diện…

Điều kiện để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy phép kinh doanh: Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định.

Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể. Được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố. Cán bộ tiếp nhận hướng dẫn viết giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 2: Hồ sơ được chuyển tới phòng Tài chính – Kế hoạch để thẩm định và hoàn thiện giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Phòng tài chính – Kế hoạch trình lãnh đạo UBND huyện xem xét và ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ được chuyển lại một cửa của UBND huyện

Bước 4: Cá nhân xuất trình giấy hẹn trả kết quả. Nộp lệ phí và lấy Giấy CN kinh doanh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

2- Bản sao Chứng minh thư nhân dân;

3- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề đủ điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

 

Trên đây là nội dung bài viết về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  Nội dung bài viết đã được chúng tôi nghiên cứu và chắt lọc để các bạn dễ hiểu và nắm bắt nhanh. Nếu vẫn chưa nắm rõ được, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với hoiluatgia.vn chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.