Bảo hiểm xã hội là bảo hiểm bắt buộc đối với lao động Việt Nam. Khi bạn nghỉ giữa chừng hay nghỉ hẳn mà đã đủ điều kiện để lĩnh bảo hiểm thì sẽ được nhận bảo hiểm. Nhưng hầu như mọi người đều chưa biết cách tính bảo hiểm như nào. Hôm nay, Hoiluatgia.vn sẽ hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội mới nhất cho mọi người tham khảo!

Căn cứ theo quy định tại Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau:

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

 

Cách tính bảo hiểm xã hội

Vậy giả sử 1 bạn làm được thời gian như sau:

Bạn đã đóng BHXH được 30 tháng. Đóng từ tháng 07/2013 đến tháng 12/2015 thì báo nghỉ và không muốn tiếp tục đóng BHXH nữa mà muốn nhận BHXH 1 lần. Vậy tính tiền hưởng bảo hiểm như thế nào?

Trả lời:

Như vậy, trong trường hợp của bạn, cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần như sau:

 

Tháng 07/2013 – 12/2013 (thời gian 6 tháng – mức lương là 1.765.500): 1.765.500 x 6 = 10.593.000

Tháng 01/2014 – 12/2014 (thời gian 12 tháng – mức lương là 1.900.000): 1.900.000 x 12 = 22.800.000

Tháng 01/2015 đến 12/2015 (thời gian 12 tháng – mức lương là 2.150.000): 2.150.000 x 12 = 25.800.000

Tổng thời gian là: 6 + 12 +12 = 30 tháng

Tổng số lương là: 10.593.000 + 22.800.000 + 25.800.000 = 59.193.000

Mức lương bình quân là: 59.193.000/30 = 1.973.100

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là: 2 năm 6 tháng

Trợ cấp xã hội 1 lần: 1.973.100 x 0.5 (năm) x 1.5 (hệ số) + 1.973.100 x 2 (năm) x 2 (hệ số) = 9.372.225

 

Như vậy, bạn sẽ nhận được tổng số tiền bảo hiểm 1 lần là 9.372.225 đồng.

 

Với bài viết và ví dụ về cách tính bảo hiểm như trên. Chúng tôi hy vọng độc giả đã hiểu được cách tính BHXH cho mình. Ngoài ra, bạn có nhu cầu về pháp lý. Xin vui lòng liên hệ văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.