ICT là gì? Đó là cụm từ thường hay được sử dụng trong ngành công nghệ thông tin. Và tất nhiên nội dung của nó sẽ liên quan đến ngành công nghệ thông tin rồi. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ những nội dung của cụm từ ICT. Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau.

ICT là gì?

ICT là công nghệ thông tin và truyền thông. Là cụm từ thường dùng như từ đồng nghĩa rộng hơn cho công nghệ thông tin (IT). Nhưng thường là một thuật ngữ chung để nhấn mạnh vai trò của truyền thông hợp nhất và sự kết hợp của viễn thông (đường dây điện thoại và tín hiệu không dây). Hệ thống quản lý tòa nhà thông minh và hệ thống nghe-nhìn trong công nghệ thông tin hiện đại. ICT bao gồm tất cả các phương tiện kỹ thuật được sử dụng để xử lý thông tin và trợ giúp liên lạc. Bao gồm phần cứng và mạng máy tính, liên lạc trung gian cũng như là các phần mềm cần thiết. Mặt khác, ICT bao gồm IT cũng như là điện thoại. Phương tiện truyền thông. Tất cả các loại xử lý âm thanh và video, điều khiển dựa trên truyền tải và mạng và các chức năng giám sát.

Từ đó, ta có thể hiểu đơn giản là ICT là sự kết hợp của công nghệ thông tin và công nghệ truyền thông. Để tạo nên sự kết nối và chia sẻ thông tin với nhiều hình thức khác nhau.

Tác động của ICT tại Việt Nam

Lĩnh vực ICT ở Việt Nam trong những năm gần đây đã có nhiều bứt phá. Và có điều kiện thuận lợi về thị trường. Cụ thể, Việt Nam luôn là nước có tốc độ tăng trưởng nhanh về lượng người dùng Internet. Các thiết bị di động, máy tính, cũng như các phần mềm giải trí, phần mềm hỗ trợ . Ở mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

ICT có khả năng lan tỏa rộng khắp và đa năng. Có thể áp dụng ICT cho rất nhiều hoạt động của con người. Từ nhu cầu cá nhân, đến việc kinh doanh và công việc của Nhà nước.

Cùng đó, với “dân số trẻ”  và có nhiều chính sách mở. Việt Nam đang được coi là thị trường phát triển tiềm năng. Cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, CNTT, hay các dịch vụ giá trị gia tăng..