Kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam. Thực sự sẽ rất nhanh chóng và đơn giản nếu các bạn nắm bắt được quy trình cần thiết. Nhiều bạn đã mất hàng tháng trời, thậm chí cả năm mới xong các thủ tục. Vì vậy, các bạn phải tìm hiểu rõ các thủ tục, giấy tờ trước khi kết hôn để giải quyết được nhanh chóng.

Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cho các bạn một số vấn đề cơ bản về thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Bạn đọc tìm hiểu kỹ và áp dụng vào hoàn cảnh của mình một cách phù hợp.

Căn cứ Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực ngày 01/01/2015. Tại Điều 126 có quy định: “Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài. Mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.”

Thủ tục đăng ký  kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam:

A.Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Sở Tư pháp.
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ (hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đầy đủ).
Bước 3: Sở Tư pháp nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ. Tiến hành phỏng vấn hai bên kết hôn hoặc xác minh (nếu thấy hồ sơ cần phải xác minh).
Tổng hợp kết quả phỏng vấn, xác minh, trong trường hợp có nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo đương sự kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp, kết hôn giả tạo, lợi dụng việc kết hôn để mua bán phụ nữ, kết hôn vì mục đích trục lợi khác hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của đương sự thì chuyển hồ sơ cho Công an thành phố xác minh theo thẩm quyền.
Bước 4: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ký Giấy chứng nhận kết hôn.
Bước 5: Trả kết quả cho cá nhân (Hai bên đăng ký kết hôn phải có mặt tại Sở Tư pháp để nhận Giấy chứng nhận kết hôn)
B. Cách thức thực hiện: Hồ sơ đăng ký kết hôn được nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp do một trong hai bên kết hôn nộp.

C.Hồ sơ kết hôn với người nước ngoài:

+ Thành phần hồ sơ:
1. Tờ khai đăng ký kết hôn (dán ảnh 4 X 6)
– Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đăng ký kết hôn là công dân cấp chưa quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại đương sự không có vợ hoặc không có chồng.
Trong trường hợp pháp luật của nước mà người đăng ký kết hôn là công dân không quy định cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì có thể thay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bằng giấy xác nhận tuyên thệ của đương sự là họ không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó.
2. Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền cấp chưa quá 6 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại không mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh tâm thần nhưng chưa đến mức không có khả năng nhận thức được hành vi của mình.
3. Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có ghi ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch của các bên nam, nữ.
4. Bản sao Thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc Giấy chứng nhận tạm trú tại Việt Nam của một trong hai bên nam, nữ cư trú.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
D. Thời gian giải quyết: .Thời hạn để có được Giấy chứng nhận kết hôn là không quá 25 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí.
Như vậy, bạn cần phải có đủ các giấy tờ và tiến hành theo trình tự, thủ tục như đã nêu trên để đăng ký kết hôn tại Việt Nam.