M&A là gì? Bản chất của M&A và những hình thức của M&A là như nào. Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giải thích cho độc giả về nội dung của M&A. Bạn đọc tham khảo bài viết và đóng góp ý kiến để xây dựng nội dung hoàn chỉnh nhất.

M&a là gì?

M&A (viết tắt của cụm từ tiếng Anh mergers and acquisitions có nghĩa là mua bán và sáp nhập) là việc mua bán và sáp nhập các doanh nghiệp trên thị trường. Trong một số trường hợp khác, người ta dịch cụm từ này là sáp nhập và mua lại. Hai khái niệm này thường đi chung với nhau do có nhiều nghiệp vụ giống nhau. Khá nhiều trường hợp người ta không thể phân biệt sự khác nhau và không có đủ thông tin để nhận định.

Đây là một cụm từ được nhắc đến nhiều trong những năm kinh tế suy thoái. Chúng ta có thể hiểu vui vẻ như là những cuộc gả bán hoặc bị ép duyên.

Bản chất của M&A

Mục đích của M&A là tạo ra một Doanh nghiệp có nhiều tiềm lực mạnh hơn về vốn, tài chính. Do có thể tiết kiệm chi phí, nhân lực, thị trường, kênh phân phối… nhằm có thể phát triển để trở thành Doanh nghiệp dẫn đầu trong một thị trường đang phát triển nhanh. Tuy nhiên đôi khi mục đích của việc mua lại đơn giản. chỉ là nhằm loại đối thủ cạnh tranh ra khỏi cuộc chơi.

 

Các hình thức của M&A

Cùng một tiêu chí mua bán và sáp nhập doanh nghiệp nhưng M&A được thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức như:
• góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp
• mua lại phần vốn góp hoặc cổ phần
• sáp nhập doanh nghiệp
• hợp nhất doanh nghiệp và chia
• tách doanh nghiệp.

Trong đó, hình thức góp vốn vào doanh nghiệp và mua góp vốn hoặc cổ phần doanh nghiệp là những hoạt động chính và phổ biến nhất. Các hình thức M&A khác chỉ là những hình thức được áp dụng với những hoạt động đầu tư đặc thù.

Trên đây là nội dung ngắn gọn về cụm từ M&A. Quý độc giả có thể tham khảo thêm các nguồn khác để có cái nhìn đa chiều hơn.Chúc độc giả đã có được thêm những kiến thức quý báu.