Mẫu báo cáo chung

Hoiluatgia.vn cung cấp cho các bạn mẫu báo cáo chung đúng quy định mới nhất.  Đây là mẫu báo cáo được dùng phổ biến trong các công nghiệp tại Việt Nam. Mẫu báo cáo được dùng khi báo cáo kết quả công việc, báo cáo thành tích cá nhân, báo cáo kết quả thử việc… Bạn đọc tham khảo và áp dụng vào công việc của mình một cách phù hợp nhất.

Văn bản báo cáo là nội dung quan trọng giúp chúng ta dễ dàng nắm bắt cập nhật thông tin, tùy thuộc và từng ngành nghề, từng lĩnh vực mà chúng ta sẽ có các loại văn bản khác nhau, để soạn thảo được một bản báo cáo cụ thể khoa học người soạn thảo cần phải nắm bắt chắc cốt lõi nội dung mà mình cần báo cáo, có khoảng thời gian tìm hiểu, và rèn luyện cho bản thân kỹ năng làm báo cáo.

Mẫu Báo Cáo Chung

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo chung như sau:

ĐẠI HỌC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: /BC-ĐH   Ngày ….tháng ……năm 20..

BÁO CÁO

 ………………………………..(1)…………………………..

……………………………………………………..(2)………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………/.

Nơi nhận:
-…………………..;
-…………………..;
-…………………..;
– Lưu: VT,….(4)

 HIỆU TRƯỞNG (3)

 

 

Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung của văn bản.

(2) Nội dung của báo cáo (nếu báo cáo có nhiều nội dung thì bố cục của báo cáo có thể gồm phần, mục từ mục lớn đến mục nhỏ, nếu báo cáo có nội dung ngắn gọn thì bố cục thành các đoạn văn, ngoài ra còn có thể báo cáo bằng bảng biểu).

(3) – Nếu người ký văn bản là Phó Hiệu trưởng thì ghi:

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Nếu người ký văn bản là Trưởng phòng thì ghi:

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

– Nếu người ký văn bản là Phó trưởng phòng thì ghi:

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

 

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0933835886(Zalo/Viber)
Inbox fanpage