Mẫu đơn đề nghị là thủ tục để gửi lên cấp trên. Nhằm mục đích đề nghị, xem xét, giải quyết các vụ việc. Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cho các bạn một vài mẫu đơn đề nghị mới nhất. Bạn đọc tham khảo và có thể áp dụng cho trường hợp của mình 1 cách chính xác.

Hiện nay có rất nhiều mẫu đơn như: Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí, mẫu đơn đề nghị hỗ trợ hộ nghèo, mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp, mẫu đơn đề nghị làm bảo hiểm xã hội …

 

Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn mẫu đơn giải quyết tranh chấp và  mẫu đơn đề nghị làm bảo hiểm xã hội

Mẫu đơn giải quyết tranh chấp

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày    tháng      năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai)

Kính gửi: UBND xã (phường, thị trấn)……………

 

Tên tôi là:                            Sinh năm

CMND số:                             Ngày cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ nơi ở:

 

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình ông (bà): …………………….. Địa chỉ tại:………………………………………

 

Nội dung vụ việc như sau:

 

Gia đình tôi có thửa đất tại thôn……..xã……..được cấp GCNQSDĐ ngày         tháng     năm      tờ số………tại thửa………… diện tích………….Tôi đã sử dụng thửa đất từ năm ………đến  nay. Trước phần đất nhà tôi là rãnh nước chung với nhà ông/bà……………Rãnh nước này đã có từ trước nhưng không thuộc quyền sở hữu của ai mà là rãnh nước chung. Hiện nay, tôi đang tiến hành thi công xây dựng nhà ở. Phần mái tầng trên tôi có xây ban công lùi ra phía rãnh nước thì gia đình nhà ông/ bà có xảy ra tranh chấp với gia đình tôi và cho rằng phần rãnh nước này là của họ.

 

Đến nay, các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai nêu trên. Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị UBND xã …………. tổ chức hòa giải tranh chấp đất giữa gia đình tôi với gia đình ông/ bà ……….. trú tại        …………….để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nêu trên.

 

Cụ thể:

 

–   Yêu cầu UBND xã tiến hành đo đạc lại ranh giới thửa đất để xác định phần đất của các bên.

 

–   Gia đình tôi đề nghị tiếp tục xây dựng công trình nhà ở vì lý do………………………

 

Kính mong quý cơ quan sớm xem xét giải quyết.

 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– ……………………..

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu đơn đề nghị làm bảo hiểm xã hội

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………..

– Tôi tên là (viết chữ in hoa có dấu):……………………………………………………………………..

– Mã số quản lý:……………………………………………………………………………………………….

– Ngày tháng năm sinh: ……../……../………., Giới tính:………………………………………………

– CMT số:………………………….., nơi cấp:………………., ngày cấp: …../…../……………………

– Đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………

Nội dung:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ gửi kèm:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

                                         ……………., ngày ….. tháng ….. năm ……..

                                     Người đề nghị
                                    (ký, ghi rõ họ tên)

Với nội dung bài viết trên. Hoiluatgia.vn hy vọng đã giúp quý khách hiểu được nội dung và cách viết một mẫu đơn đề nghị. Mọi thắc hay hay cần tư vấn pháp lý. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.