Xác nhận không tiền án tiền sự là gì, tại sao phải cần làm. Hoiluatgia.vn sẽ hướng dẫn các bạn làm xác nhận không tiền án tiền sự và cung cấp cho bạn mẫu đơn xác nhận không tiền án tiền sự đúng quy định và mới nhất. 

Mẫu đơn xác nhận không tiền án tiền sự

Đơn xin xác nhận không có tiền án, tiền sự nhằm xác định bản thân người làm đơn không vi phạm các quy định của pháp luật. Khi điền vào Mẫu đơn xin xác nhận không có tiền án, tiền sự, bạn cần trình bày các thông tin liên quan đến cá nhân một cách chính xác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—————————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG TIỀN ÁN

Kính gửi:(1) …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là …………………………………………………………………………….Nam/nữ………………

Tên gọi khác:……………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày………/……../……………., tại………………………………………………………………………………

Nguyên quán:……………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký NKTT: ……………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

CMND/hộ chiếu số:………………….cấp ngày ……./……./……..  , tại……………………………………….

PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ:

CHA

MẸ

Họ tên:…………………………………………………..

Sinh ngày………tháng………năm………………….

Nguyên quán:…………………………………………

Nơi đăng ký NKTT:………………………………..

……………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………

……………………………………………………………

Họ tên:…………………………………………………

Sinh ngày………tháng………năm……………….

Nguyên quán:……………………………………….

Nơi đăng ký NKTT:………………………………

……………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………….

……………………………………………………………

PHẦN KHAI VỀ QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM CỦA BẢN THÂN:

(Từ khi đủ 14 tuổi trở lên)

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

CƯ TRÚ TẠI

(Ghi rõ thôn, xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, tổ dân phố, phường/thị trấn, quận/thị xã…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan sơ lược lý lịch khai trên là đúng, đề nghị (1) ………………………………….

cấp cho tôi giấy xác nhận không tiền án để xin đi làm việc tại………./.

 

…………….ngày…….tháng…….năm……..

                                                                                                                NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn đang tham khảo bài viết mẫu đơn xác nhận không tiền án tiền sự. Nếu có bất cứ thắc mắc cần được hỗ trợ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí từ các Luật sư, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua văn phòng Hoiluagia.vn để được tư vấn một cách chính xác – hiệu quả và tối ưu nhất!