Mẫu đơn xin chuyển công tác dành cho các đối tượng muốn thuyên chuyển nơi làm việc. Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cho các bạn mẫu đơn xin chuyển công tác mới nhất theo đúng quy định. Ngoài ra còn hướng dẫn cách viết đơn xin chuyển công tác. Bạn đọc tham khảo và viết cho đúng mẫu và quy định.

Mẫu đơn xin chuyển công tác

Đơn xin thuyên chuyển công tác hay đơn xin chuyển trường của giáo viên. Dành cho các cán bộ giáo viên khi muốn xin thay đổi vị trí công tác từ các đơn vị khác nhau.

Hoiluatgia.vn xin giới thiệu mẫu đơn xin chuyển công tác dành cho giáo viên như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

 

Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo …………………

Tên tôi là:  ……………………………………………………..Sinh ngày…… / …….. /………………..

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………….

Trú quán:…………………………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ……………………………………………………………………….

Đơn vị công tác hiện nay: …………………………………………………………………………………

Ngày vào ngành……./……./………. Ngày về đơn vị công tác hiện nay……../……./…………

Đơn vị xin chuyển đến: …………………………………………………………………………………….

Lý do xin chuyển công tác: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Vậy tôi làm đơn này, trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo ………, xét cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn.

 

…….., ngày…….. tháng…… năm 20……

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Với nội dung bài mẫu đơn xin chuyển công tác như trên. CHúng tôi hy vọng đã cung cấp cho các bạn thông tin bổ ích. Bạn cần tư vấn về pháp lý. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.