Đơn xin thực tập là văn bản không thể thiếu cho các sinh viên chuẩn bị ra trường. Bạn muốn xin thực tập tại các công ty, doanh nghiệp để làm đồ án tốt nghiệp. Nhưng chưa nắm rõ được mẫu đơn xin thực tập như nào, cách viết ra sao. Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cho các bạn mẫu đơn xin thực tập mới nhất. Bạn đọc tham khảo và áp dụng phù hợp cho mình.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin thực tập như sau:

 

Mẫu 1

Ảnh
3×4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập_Tự do_Hạnh phúc
——***—–

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………

Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………………

Sinh viên Trường: …………………………………………………Khoa:………………………………….

Chuyên ngành: …………………………………………………Hệ đào tạo:………………………………

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này để xin thực tập và nghiên cứu luận văn tốt nghiệp tại đơn vị.

Đề tài xin thực tập:…………………………………………………………………………………………..

Thời gian thực tập: trong ….. tuần (từ)………………………………………………………………….

Đơn vị (chi nhánh/phòng nghiệp vụ) xin thực tập:…………………………………………………….

Nếu được đơn vị tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:

  • Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập do đơn vị quy định;
  • Luôn tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập, bảo mật thông tin, an toàn tài sản của đơn vị;
  • Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với đơn vị (nếu có)
  • Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.

Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại đơn vị.

 

Tôi xin chân thành cám ơn!

…………….., ngày……tháng ……năm …….
XÁC NHẬN CỦA KHOA QUẢN LÝ SV NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

Với mẫu đơn xin thực tập như trên. Chúng tôi hy vọng đã giúp các bạn 1 phần trên con đường sự nghiệp của mình. Bạn cần tư vấn pháp lý, xin vui lòng liên hệ văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.