Mẫu giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được quy định thế nào? Các cơ quan, tổ chức muốn giới thiệu cán bộ công nhân viên đi liên hệ công tác thì phải viết ra sao? Hãy cùng Hoiluatgia.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết dưới đây.

Nội dung của giấy giới thiệu gồm những thông tin về đơn vị, người nhận giới thiệu, nhiệm vụ và thời hạn thực hiện…. Và mẫu giấy giới thiệu được quy định cụ thể như sau:

Xem thêm:

Mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân mới nhất hiện nay.

Mẫu phiếu thu mới nhất – cách lập phiếu thu chi tiết

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới- hướng dẫn cách viết theo quy định

Xem thêm:

Mẫu sơ yếu lý lịch

Mẫu biên bản bàn giao mới nhất theo quy định.

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất theo quy định

 

TÊN CƠ QUAN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …….…/GT

                                                                                                               …….., ngày …. tháng …. năm ……

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ..(1)……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Giới thiệu ông, bà: ..(2)………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ..(3)……………………………………………………………………………………………………………………………

Được cử đến: ..(4)……………………………………………………………………………………………………………………..

Về việc: ..(5)…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mong …(6)……… giúp đỡ ông, bà …(7)………………… hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu                                                                              THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Có giá trị hết ngày                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

……………………

Hướng dẫn viết nội dung trong giấy giới thiệu

(1), (6) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

(2), (7) Viết tên nhận giới thiệu

(3) Viết chức vụ hiện tại của người nhận giới thiệu

(4) Viết cụ thể về nơi người giới thiệu được cử dến.

(5)  Mô tả nội công việc mà người nhận giới thiệu đảm nhiệm ở chỗ làm mới

Trên đây là bài viết giới thiệu mẫu giấy giới thiệu mới nhất theo quy định. Cũng như hướng dẫn cách viết nội dung chi tiết trong giấy giới thiệu của Hoiluatgia.vn. Nếu cần được tư vấn pháp luật khi gặp vướng mắc hãy liên hệ ngay tổng đài của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.