Giấy xác nhận công tác là văn bản được sử dụng để trình lên cấp trên  nhằm xác nhận thời gian công tác tại đơn vị. Mọi việc sẽ dễ dàng nếu bạn biết viết giấy xác nhận công tác chính xác. Hoiluatgia.vn sẽ đưa ra mẫu giấy xác nhận công tác mới nhất. Và hướng dẫn viết giấy xác nhận công tác chuẩn nhất. Bạn đọc tham khảo và viết hoàn chỉnh như nội dung bài viết sau.

 Mẫu đơn xin xác nhận thời gian công tác sẽ giúp bạn đọc thuận lợi hơn trong công việc khi cần xác nhận thời gian làm việc của mình.

Giấy xác nhận công tác khác giấy xác nhận mức lương hay giấy xác nhận thu nhập ở chỗ. Nội dung chỉ xác nhận thông tin cá nhân, đơn vị công tác, công việc hiện tại. Mà không xác nhận về tiền lương và thu nhập.

Sau đây mời độc giả tham khảo mẫu Giấy xác nhận công tác:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

                                                                            ……………, ngày……..tháng……năm 20……….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ tên (ghi chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: ……………………………….. Ngày cấp: …………………………… Nơi cấp: ………………………………

Số điện thoại nhà: ………………………………………….. Số ĐTDĐ: ……………………………………………………..

Hiện đang làm việc tại: …………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh/chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày vào làm việc: ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do xác nhận công tác: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Bạn đọc tham khảo nội dung bài viết mẫu giấy xác nhận công tác. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn pháp lý. Quý khách liên hệ văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất..