Giấy xác nhận là văn bản thừa nhận sự việc nào đó đúng sự thật. Và được chứng thực bởi các cơ quan liên quan. Hiện nay, có rất nhiều loại mẫu giấy xác nhận khác nhau: giấy xác nhận công tác, giấy xác nhận vay vốn, giấy xác nhận sinh viên ….Do đó, các bạn cần đến giấy xác nhận để làm căn cứ thủ tục chính xác và tin cậy nhất. Bạn có thể tham khảo các mẫu giấy xác nhận hiện nay để lựa chọn được mẫu phù hợp với mục đích sử dụng của mình.

Giấy xác nhận là mẫu giấy được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Và tùy theo từng ngành nghề, lĩnh vực mà hình thức xác nhận có khác nhau. Chẳng hạn mẫu giấy xác nhận nợ có nội dung xác minh việc vay và cho vay tiền giữa hai bên. Mẫu giấy xác nhận nợ chính là căn cứ để tránh những vấn đề xung đột, mâu thuẫn, sai sót khi thanh toán nợ.

Dưới đây là các mẫu giấy xác nhận phổ biến được hoiluatgia.vn biên tập lại. Các bạn tham khảo và áp dụng phù hợp vào hoàn cảnh của mình.

Mẫu xác nhận đi công tác:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

                                                                            ……………, ngày……..tháng……năm 20……….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ tên (ghi chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: ……………………………….. Ngày cấp: …………………………… Nơi cấp: ………………………………

Số điện thoại nhà: ………………………………………….. Số ĐTDĐ: ……………………………………………………..

Hiện đang làm việc tại: …………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh/chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày vào làm việc: ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do xác nhận công tác: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu xác nhận vay vốn cho sinh viên:

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—————

TRƯỜNG …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

 GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN

Họ và tên sinh viên:………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:……/……/………………..Giới tính:    Nam              Nữ

CMND số: ………………………… ngày cấp ……/……./……… Nơi cấp: …………………………..

Mã trường theo học (mã quy ước trong  tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN): ……………………..

Tên trường: ……………………………………………………………………………………………………..

Ngành học:…………………………………………………………………………………………

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, dạy nghề): …………………………………………………………..

Khoá:………………………Loại hình đào tạo: ………………………………………………………..

Lớp:……………………….Số hiệu SV:………………………………………………………….

Khoa:…………………………………………………………………………………………………

Ngày nhập học:…../…../….…. Thời gian ra trường (tháng/năm):……/……/……

(Thời gian học tại trường: ………….. tháng)

– Số tiền học phí hàng tháng:……………………….đồng.

              Thuộc diện: – Không miễn giảm  

– Giảm học phí  

– Miễn học phí  

Thuộc đối tượng:

– Mồ côi  
  – Không mồ côi  

– Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị) …………………………………….không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

– Số tài khoản của nhà trường :……………………….., tại ngân hàng………………………..

.………, ngày…….tháng……..năm……..
TL. HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu giấy xác nhận thực tập:

 

CÔNG TY………………………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập:…………………………………………………………………

Đơn vị thực tập:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………………………………..

Tên sinh viên thực tập:……………………………………………………….. MSSV:………………..

Thời gian thực tập: Từ ngày…………………………………… Đến ngày…………………………….

Bảng đánh giá và nhận xét quá trình thực tập của công ty:

Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình Kém
Thực hiện nội quy làm việc tại công ty
Thái độ thực tập
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Kiến thức chuyên môn
Khả năng hoàn thành công việc
Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc
Tính năng động và sáng tạo trong công việc

Nhận xét chung:………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Điểm đánh giá quá trình thực tập (theo thang điểm 10):………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên)
…………,ngày……tháng…..năm…….
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là một số mẫu xác nhận do chúng tôi biên tập lại. Bạn đọc tham khảo và tìm hiểu thêm các mẫu xác nhận khác. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn pháp lý. Quý khách vui lòng liên hệ văn phòng Hoiluatgia.vn để được tư vấn sớm nhất..