Hóa đơn gtgt được sử dụng hàng ngày trong mỗi doanh nghiệp. Hàng hóa xuất đi phải chịu thuế VAT nên cần phải lập hóa đơn gtgt. Hoiluatgia.vn xin chia sẻ mẫu hóa đơn gtgt mới nhất theo đúng thông tư số 39/2014/TT-BTC. Bạn đọc tham khảo và áp dụng phù hợp với trường hợp của mình.

Thuế giá trị gia tăng là một hình thức thuế mà nhà nước đã thu của người dân. Trên một hóa đơn mua hàng, khách hàng sẽ phải chi trả thêm 10% tổng số tiền mua hàng được gọi là thuế giá trị gia tăng. Tiền thuế này được thực hiện nhằm mục đích góp một phần vào vốn thu nhập. Đóng góp một phần vào quỹ của nhà nước. Hóa đơn giá trị gia tăng khác với hóa đơn bán hàng thông thường chính là ở phần thanh toán thuế này.

Xin mời các bạn cùng tham khảo mẫu hóa đơn gtgt sau:

TÊN CỤC THUẾ:……………. Mẫu số: 01GTKT3/001

                                           HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Liên 1: Lưu

Ngày………tháng………năm 20….

Ký hiệu: 01AA/14P

 

Số: 0000001

Đơn vị bán hàng:………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………..Số tài khoản…………………………….

Họ tên người mua hàng……………………………………………………………………………..

Tên đơn vị………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản…………………………………………………………………………………………….

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6 = 4 x 5
Cộng tiền hàng: ………………………….
Thuế suất GTGT:……….. %, Tiền thuế GTGT: ……………………
Tổng cộng tiền thanh toán ………………………………………………………………………………………..
Số tiền viết bằng chữ:……………………………………………………………………………………………..

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

(In tại Công ty in……., Mã số thuế…………)

Ghi chú:

  • Liên 1: Lưu
  • Liên 2: Giao người mua
  • Liên 3:…..

Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT

Trong mẫu hóa đơn gtgt. Ta cần ghi những thông tin có liên quan như chi cục thuế nơi quản lý công ty hoặc đại lý bán lẻ. Thông tin ngày tháng thực hiện mua hàng giữa người mua và người bán. Thông tin về đại lý, doanh nghiệp bán hàng. Và người mua hàng với những thông tin như tên, mã số thuế, số điện thoại. Người lập hóa đơn cần đảm bảo những thông tin được ghi trong hóa đơn giá trị gia tăng là chính xác.

Người viết hóa đơn giá trị gia tăng cần ghi rõ thông tin của các sản phẩm được bán như tên hàng hóa, số tiền hàng, số lượng mua, đơn vị tính, đơn giá và thành tiền. Để thuận tiện hơn cho việc tính tiền và ghi số lượng hàng hóa. Người ta thường sử dụng bảng kẻ để ghi số hàng hóa mà khách hàng đã mua.

Phần cuối cùng của một mẫu hóa đơn giá trị gia tăng đó là tổng số tiền hàng mà khách hàng cần thanh toán và số tiền thuế giá trị gia tăng. Nó được tính với 10% số tiền hàng. Trong hóa đơn cần có chữ ký của kế toán, người bán hàng, và người mua hàng cụ thể. Sau khi hóa đơn được lập sẽ được chia thành hai liên. Một liên người bán hàng sẽ giữ lại và một liên giao cho khách hàng.

 

Trên đây là nội dung liên quan đến hóa đơn gtgt và cách lập. Bạn đọc có thắc mắc hay cần tư vấn pháp lý, xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.