Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu được sử dụng khi một người muốn thay đổi hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú tạm vắng ở nơi khác. Việc viết phiếu báo thay đổi và thủ tục sẽ nhanh chóng nếu bạn biết cách viết. Hoiluatgia.vn sẽ hướng dẫn cách ghi mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu chuẩn nhất. Bạn đọc tham khảo và áp dụng vào cách điền trên mẫu phiếu cho chuẩn nhất.

Xem thêm:

Thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng tại công an xã, phường

Đơn xin xác nhận tạm trú mới nhất theo đúng quy định

Thủ tục chuyển hộ khẩu – Các bước thực hiện và quy định cần biết

Mời bạn đọc tham khảo nội dung của mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ………………………………………………

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1):…………………………………………. 2. Giới tính:…………………………….

3. CMND số: …………………………………….4. Hộ chiếu số:………………………………….

5. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………..

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………

……………………………………………………Số điện thoại liên hệ:…………………………….

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1): …………………………………………2. Giới tính:…………………………….

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/………… 4. Dân tộc:………….5. Quốc tịch:………..

6. CMND số: ………………………………………7. Hộ chiếu số:………………………………

8. Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………..

9. Nguyên quán:……………………………………………………………………………………….

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………………….

11. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………….

………………………………………………..Số điện thoại liên hệ:…………………………….

13. Họ và tên chủ hộ: …………………….14. Quan hệ với chủ hộ:……………………………

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

16. Những người cùng thay đổi:…………………………………………………………………

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Nơi sinh Nghề nghiệp Dân tộc Quốc tịch CMND số (hoặc
Hộ chiếu số)
Quan hệ với người
có thay đổi

……….., ngày ……. tháng ……. năm …….

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung, ký và ghi rõ họ tên)

……….., ngày …… tháng …… năm ……

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

……….., ngày….tháng….năm……….

TRƯỞNG CÔNG AN:…………………..

   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hướng dẫn cách ghi mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu chuẩn nhất

1. Cách ghi thông tin về cá nhân:

a) Mục “Họ và tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu;

b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch và được ghi đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh;

c) Mục “CMND số” và mục “Hộ chiếu số”: Ghi đầy đủ số CMND và số hộ chiếu (nếu có cả hai giấy tờ này);

d) Mục “Giới tính”: Nếu giới tính Nam thì ghi là Nam, nếu giới tính Nữ thì ghi là Nữ;

đ) Mục “Nơi sinh”: Ghi nơi sinh theo giấy khai sinh;

e) Mục “Quê quán”: Ghi quê quán theo giấy khai sinh. Nếu giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo quê quán của cha hoặc quê quán của mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ. Trường hợp con ngoài giá thú, nếu không có quyết định công nhận cha cho con thì quê quán của con được xác định theo quê quán của mẹ. Phải ghi cụ thể địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Trường hợp địa danh hành chính đã có thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại;

g) Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch Việt Nam, quốc tịch khác (nếu có);

h) Mục “Dân tộc” và “Tôn giáo”: Ghi dân tộc, tôn giáo theo giấy khai sinh. Trường hợp không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp;

i) Mục “Nghề nghiệp, nơi làm việc”: Ghi rõ hiện nay làm nghề gì và tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc.

2. Cách ghi thông tin về địa chỉ cư trú

  • Ghi cụ thể, đầy đủ số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Trường hợp ở nước ngoài về đăng ký cư trú thì ghi rõ địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ tên nước phiên âm bằng tiếng Việt).

3. Cách ghi thông tin về cơ quan có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú

Dòng trên ghi cơ quan Công an cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú.

 

Trên đây là bài viết giới thiệu mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu. Và hướng dẫn cách ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu. Hy vọng với nội dung trên chúng tôi đã giúp đọc giả nắm rõ được cách viết và quy trình đăng ký thủ tục thay đổi hộ khẩu nhân khẩu. Mọi thắc mắc hay ý kiến xây dựng bài viết, độc giả có thể gửi email để cho bài viết hoàn chỉnh hơn. Hoiluatgia.vn chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín và chất lượng nhất..