Phụ lục hợp đồng là gì? Có cần thiết có phụ lục hợp đồng? Hoiluatgia.vn sẽ trình bày nội dung liên quan đến phụ lục hợp đồng. Và cung cấp cho quý độc giả mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế mới nhất. Bạn đọc tham khảo và áp dụng phù hợp vào trường hợp của mình.

Khái niệm phụ lục hợp đồng:

Khi 2 bên đồng ý ký hợp đồng. Thường có 1 số điều khoản chưa cụ thể . Cần chi tiết để nội dung hợp đồng kinh tế trở nên rõ ràng hơn. Hay một trong các bên ký kết muốn bổ sung thêm 1 vài nội dung thì sẽ cần thêm 1 bản phụ lục hợp đồng kinh tế.

Nó là 1 phần của hợp đồng kinh tế . Có hiệu lực cùng hiệu lực với hợp đồng . Không thể áp dụng riêng rẽ mà luôn phụ thuộc và thực hiện cùng với nội dung hợp đồng. Cho nên nội dung của phụ lục phải phù hợp với nội dung hợp đồng. Các bên tham gia ký kết không chỉ thực hiện đúng nội dung hợp đồng mà còn phải thực hiện được các nội dung trong phụ lục hợp đồng.

 

Mẫu phụ lục hợp đồng

Nội dung của thể của phụ lục hợp đồng kinh tế như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………., ngày … tháng… năm….

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số……………..

–    Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ……., tháng……., năm……………

–    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………………….
Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

 

CÔNG TY…………………………………………..

Đại diện         :

Chức vụ         :

Địa chỉ           : ………………..

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :……………….

Số tài khoản  :………………..

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

 

CÔNG TY…………………………………………………..

Đại diện         :

Chức vụ         :

Địa chỉ           : ……………….

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :……………….

Số tài khoản  :………………..

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số……. về …………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1.  …………………..…………………..…………………..…………………..…………..…

 

2.…………………..…………………..…………………..…………………..…………..….
3.…………………..…………………..…………………..…………………..………………
4.…………………..…………………..…………………..…………………..………………

 

5. Điều khoản chung :

5.1  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ……………………………

 

5.2   PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …….

5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…và có giá trị kể từ ngày ký………….

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI  DIỆN BÊN B

 

 

Trên đây là nội dung của mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn dịch vụ pháp lý. Quý khách liên hệ trực tiếp văn phòng Hoiluatgia.vn để được tư vấn sớm nhất.