Quyết định bổ nhiệm là công việc đề cử một cá nhân vào vị trí mới. Sao cho phù hợp với năng lực công việc được giao phó. Có rất nhiều loại quyết định bổ nhiệm như: bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm trưởng phòng, bổ nhiệm kế toán. Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp cho các bạn mẫu quyết định bổ nhiệm mới nhất . Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết sau đây.

Việc bổ sung, điều chỉnh nhân sự chủ chốt trong mỗi doanh nghiệp là một trong những quyết định quan trọng. Vì vậy phải có sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty và phải có Quyết định bổ nhiệm của Giám đốc.

Mẫu quyết định bổ nhiệm mới nhất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

………………, ngày……tháng…….năm…..

QUYẾT ĐỊNH
             bổ nhiệm chức vụ                 

………………………………….

– Căn cứ giấy phép thành lập của UBND Tỉnh/Tp……………………………………………….

– Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty TNHH…………………………………………………..

– Xét phẩm chất và năng lực của nhân viên………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà) …………………………….. giữ chức vụ…………………………..

Kể từ ngày …………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

Giám đốc
(Ký và đóng dấu)

 

Trên đây là nội dung bài viết về mẫu quyết định bổ nhiệm. Hy vọng, với nội dung trên sẽ giúp các bạn hiểu thêm về văn bản bổ nhiệm nhân sự. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn thêm. Quý khách liên hệ trực tiếp văn phòng Hoiluatgia.vn để được tư vấn sớm nhất.