Bạn đang làm hồ sơ để xin việc nhưng chưa biết mẫu sơ yếu lý lịch như nào. Mẫu giấy sơ yếu lý lịch được quy định như thế nào?  Nội dung thường có trong sơ yếu lý lịch và cách viết ra sao…. Bài viết sau đây Hoiluatgia.vn sẽ phân tích chi tiết về nội dung này. Hi vọng nó sẽ có ích cho mọi người.

Sơ yếu lý lịch là loại giấy tờ không thể thiếu trong bộ hồ sơ xin việc, xin học… Sau đây là mẫu sơ yếu lý lịch cũng như các nội dung thường có để các bạn tham khảo và sử dụng khi cần.

Mẫu sơ yếu lý lịch mới nhất hiện nay

Xem thêm: Mẫu giấy giới thiệu mới nhất theo quy định.

Mẫu biên bản bàn giao mới nhất theo quy định.

Mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn theo quy định hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                              SƠ YẾU LÝ LỊCH                    

Họ và tên khai sinh: Viết chữ in hoa

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………..tháng………..năm…………….., Giới tính (nam, nữ): ………………………………………

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

6) Dân tộc:………………7) Tôn giáo: ……………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: (04)………………………………………                    Di động:………………………………………..

Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): ……………………………………………..

Trình độ chuyên môn cao nhất:…………………………………………………………………………………………

Lý luận chính trị: ……………………………………………………………………………………………………………

Ngoại ngữ: …………………….    15.6- Tin học: ……………………..

Ngày vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:………………………………………………………………………..

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………………………, Ngày chính thức: …………………………….

Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội:……………………………………………………………………………

Ngày nhập ngũ: ………………………………………………..Ngày xuất ngũ: ……………………………………..

Danh hiệu được phong tặng cao nhất: ……………………………………………………………………………….

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thấy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú …)

Khen thưởng:……………………………………………………………………………………………………………..

(Hình thức cao nhất, năm nào)

Kỷ luật:……………………………………………………………………………………………………………………..

Bằng cử nhân luật/thạc sỹ luật/tiến sỹ luật số:…………………………………………………………………….

Chứng chỉ hành nghề hoàn thành lớp tập huấn về nghề Thừa phát lại số:…………………………………….

Tình trạng sức khỏe: Tốt  .Cao: 1m……….,  Cân nặng: ………….. (kg), Nhóm máu: …………………

Là thương binh hạng: …………/……….., Là con gia đình chính sách:……………………………………….

Số chứng minh nhân dân: ………………………, Ngày cấp:………………… Nơi cấp:……………………

Trên đây là mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản và những phần nội dung thường có trong các bộ hồ sơ. Hi vọng qua bài viết này mọi người tìm được những thông tin mình cần.