Mẫu thanh lý hợp đồng

Thanh lý hợp đồng là thủ tục cuối cùng để kết thúc 1 hợp đồng trao đổi thương mại giữa 2 bên. Để hợp đồng kết thúc được nhanh nhất bạn phải làm biên bản thanh lý hợp đồng phải chính xác. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất, chuẩn nhất theo đúng pháp luật. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Thủ tục thanh lý hợp đồng là khâu đoạn cuối cùng để hoàn tất một hợp đồng kinh tế nào đó mà bạn và đối tác đã ký kết trước đó. Để tránh những phiền phức có thể xảy ra sau khi hết hợp đồng trong tất cả các lĩnh vực. Bạn nên thực hiện Biên bản thanh lý hợp đồng để chấm dứt hợp đồng nhằm tránh tranh chấp giữa các bên liên quan. Sau đây là mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn.

Xem thêm:

Mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân mới nhất hiện nay.

Mẫu giấy ủy quyền công ty mới nhất theo quy định.

Mẫu thanh lý hợp đồng – Biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất.

Mẫu thanh lý hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ……/……../……/….. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ……… và Công ty……………………………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….., chúng tôi gồm:

 BÊN …………………………………………………………………………………………………………..

CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông: …………………………………………………………………………………………..

Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại: …………………………………………………….. Fax: …………………………………

MST: …………………………………………………………………….(Sau đây gọi tắt là Bên A)

 BÊN ……………………………………………………………………………………………………………

CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….

Đại diện bởi ông: ……………………………………………………………………………………………

Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại: ……………………………………………………. Fax: …………………………………..

MST : ………………………………………………………………………………………………….(Sau đây gọi tắt là bên B).

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………… số: ……/……../……/200.ký ngày …./…../…….. với nội dung sau:

ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

– Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

+ Giá trị hợp đồng trước thuế:……………………………………………………………………………..

+ Thuế VAT:…………………………………………………………………………………………………….

+ Giá trị hợp đồng sau thuế:………………………………………………………………………………..

– Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ……………..

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/……….ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
Giám đốc
ĐẠI DIỆN BÊN B
Giám đốc

 

Trên là nội dung chính của mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất và chuẩn nhất. Bạn đọc tham khảo và áp dụng phù hợp vào hoàn cảnh của mình. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn pháp lý xin vui lòng liên hệ văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ sớm nhất.

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0933835886(Zalo/Viber)
Inbox fanpage