Mẫu sơ yếu lý lịch xin việc là giấy tờ không thể thiếu trong mỗi hồ sơ xin việc. Bạn phải điền không những đầy đủ thông tin vào mẫu mà còn phải điền chính xác . Việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc làm sơ yếu lý lịch sẽ mang lại cho bạn tự tin khi phỏng vấn.

Hiện nay, rất nhiều bạn dùng CV để gửi cho nhà tuyển dụng xem trước. Và nhiều bạn lầm tưởng CV và sơ yếu lý lịch là một. Nhưng thực chất, sơ yếu mang tính bao quát và tóm lược hơn. Nếu CV chủ yếu dùng để giới thiệu kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, kỹ năng mềm… thể hiện bạn phù hợp với vị trí ứng tuyển thì sơ yếu lý lịch lại có một mục đích khác. Sơ yếu lý lịch bao quát cả thông tin về người thân, gia đình, tình trạng hôn nhân, còn quá trình đào tạo và công tác của bạn chỉ được tóm tắt một cách sơ lược về thời gian.

Sau đây, Hoiluatgia.vn sẽ cung cấp mẫu sơ yếu lý lịch xin việc mới nhất cho các bạn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——-

SƠ YẾU LÝ LỊCH
TỰ THUẬT

 

Họ và tên: …………………………………………………………………………….Nam, nữ:…………..

Sinh ngày……………tháng…………năm………………………………………………………………….

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh thư nhân dân số:………………………………………………Nơi cấp:………………….

Ngày………….tháng………….năm………………………………………………………………………….

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng………………………………………….Di động………………………

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Số hiệu:…………………………….

Ký hiệu:…………………………….

Họ và tên: ………………………………………………………………Bí danh:……………………….

Tên thường gọi:……………………………………………………………………………………………

Sinh ngày…………..tháng………năm…………. Tại:………………………………………………….

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký thường trú hiện nay:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc: …………………………………………………..Tôn giáo:………………………………………

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp)…………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Thành phần bản thân hiện nay:………………………………………………………………………….

Trình độ văn hoá:…………………………………………………….. Ngoại ngữ:…………………….

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………….Loại hình đào tạo:…………….

Chuyên ngành đào tạo:……………………………………………………………………………………

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày………..tháng…………năm………………………………

Nơi kết nạp:…………………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày………..tháng…………năm………………………………………

Nơi kết nạp:…………………………………………………………………………………………………

Tình hình sức khoẻ: …………………………..Cao………………………………………. Cân nặng:…………………… kg

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn:………………………………………………………………

Cấp bậc:…………………………………………………………… Lương chính hiện nay:…………..

Ngày nhập ngũ: ……………………………………….Ngày xuất ngũ:………………………………..

Lý do:………………………………………………………………………………………………………….

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố:………………………………………. Tuổi:………………….. Nghề nghiệp……………

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên mẹ:………………………………………. Tuổi:………………….. Nghề nghiệp………….

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên vợ hoặc chồng:………………………………………………………. Tuổi:………………….

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..

Nơi làm việc:………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………

Họ và tên các con:

1) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..

2) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:………….

3) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:………….

4) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..

5) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:……………

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm
đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng:………………………………………………………………………………………………..

Kỷ luật:………………………………………………………………………………………………………..

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,
Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………,ngày……tháng……năm……

Người khai ký tên

 

Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch xin việc:

  • Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, nguyên quán, hộ khẩu thường trú: Bạn tìm trong hộ khẩu hoặc chứng minh thư rồi ghi lại ý nguyên như vậy.
  • Chỗ ở hiện nay: Nếu bạn đang tạm trú thì ghi giống trong giấy tạm trú, còn vẫn ở theo hộ khẩu thường trú thì ghi theo hộ khẩu.
  • Dân tộc: Đa số là dân tộc Kinh, còn nếu là dân tộc khác thì ghi rõ (Mường, Tày, Nùng…)
  • Xuất thân từ gia đình: Bạn có thể ghi là nông dân, công chức, viên chức, tiểu thương…
  • Trình độ chuyên môn: Ghi trình độ cao nhất, ví dụ như Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ…
  • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp…
  • Quan hệ gia đình: Khai thông tin bố mẹ đẻ, anh chị em ruột trong gia đình, chồng/vợ và con đẻ.
  • Quá trình đào tạo công tác ghi theo thực tế.

 

Với mẫu sơ yếu lý lịch xin việc và hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch. Chúng tôi hy vọng đã giúp các bạn một phần trên con đường sự nghiệp của mình. Chúc các bạn thành công.