Tranh chấp đất đai luôn là vấn đề gây mệt mỏi, ảnh hưởng tới tình cảm hàng xóm , anh em. Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai cấp xã được thực hiện như thế nào? Thẩm quyền giải quyết vấn đề này của UBND xã là gì? Bài viết sau Hoiluatgia.vn sẽ giúp bạn hiểu hơn về nội dung này.

Điều 202 luật đất đai năm 2013 quy định:

“1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải. Hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.”

Như vậy có thể kết luận là: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai ở cấp xã là tổ chức hòa giải. Sau khi hòa giải sẽ phải lập biên bản hòa giải. Biên bản hòa giải phải có đầy đủ chữ ký của các bên trong cuộc họp hòa giải.

Trình tự và thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai ở UBND xã

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã

Theo pháp luật đất đai năm 2013 có quy định về trình tự giải quyết tranh chấp đất đai ở cấp xã như sau:

Tổ chức hòa giải.

Chủ tịch UBND cấp xã sau khi nhận đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. Phải có trách nhiệm tổ chức cuộc họp hòa giải tranh chấp đất đai. Mà ở đó có đủ các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương. Việc hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã có thời hạn thực hiện không quá 45 ngày. Kể từ khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Lập biên bản hòa giải.

Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về nội dung hòa giải tranh chấp đất đai. Nếu quý khách vẫn còn nội dung cần tư vấn hoặc muốn sử dụng dịch vụ hỗ trợ pháp lý. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn tranh chấp đất đai trực tuyến để được giải quyết nhanh nhất.