Hiện tại mình đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty bảo hiểm ở Hà Nội. Mình rất muốn thành lập công ty bảo hiểm nhưng không biết các quy trình thủ tục và điều kiện ra sao để thành lập công ty. Vậy mong văn phòng luật sư Hoiluatgia.vn hướng dẫn tôi.

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến văn phòng luật sư chúng tôi. Công ty LUẬT Hoiluatgia  xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Thứ nhất về điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động được quy định chi tiết tại điều 63 của Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 như sau:

– Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định củaChính phủ;

– Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 64 củaLuật này;

– Có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định của Luật này và cácquy định khác của pháp luật;

– Người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ vềbảo hiểm.

Thứ hai về hồ sơ được quy định tại điều 64 của Luật kinh doanh bảo hiểm như sau:

 Đơn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động;

– Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;

– Phương án hoạt động năm năm đầu, trong đó nêu rõ phương thức trích lập dự phòngnghiệp vụ chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năngthanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm và lợi ích kinh tế của việc thành lập doanh nghiệp;

– Danh sách, lý lịch, các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn,nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành doanh nghiệp;

– Mức vốn góp và phương thức góp vốn, danh sách những tổ chức, cá nhân chiếm 10%số vốn điều lệ trở lên; tình hình tài chính và những thông tin khác có liênquan đến các tổ chức, cá nhân đó;

– Quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dựkiến tiến hành.

Thứ ba về cơ quan có thẩm quyền: Bộ Tài chính (Điều 62 của Luật kinh doanh bảo hiểm)

 

Thứ tư về thời hạn cấp giấy phép được quy định tại điều 65 của Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 như sau:

– Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạtđộng, Bộ Tài chính phải cấp hoặc từ chối cấp giấy phép.

– Trongtrường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Tài chính phải có văn bản giải thích lýdo.

– Giấy phép thành lập và hoạt động đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thứ năm về lệ phí: Nộp lệ phí theo quy định của pháp Luật

Như vậy qua 5 điểm trên hy vọng bạn đã có thể hiểu thêm về điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép thành lập công ty cổ phần bảo hiểm.

 

Với các quy định và hồ sơ như trên. Chúng tôi mong anh đã hiểu được quá trình thành lập công ty bảo hiểm. Anh còn thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới văn phòng luật sư của chúng tôi.