Chào luật sư, em muốn luật sư tư vấn, giải đáp cho em vấn đề sau:

– Thứ nhất :Em có thành lập công ty từ tháng 9/2014, bây giờ muốn lập một  công ty con thì thủ tục như nào ạ?

– Thứ 2: Khi thành lập công ty con thì công ty mẹ có được giữ 55% giá trị cổ phần, số còn lại bán ra ngoài cho các thành viên mới tham gia đóng góp cổ phần vào công ty con mới thành lập không ạ?

Luật sư giải đáp giúp em với ạ.

Em cảm ơn!

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới cho chúng tôi. Với thắc mắc của bạn như trên, Hoiluatgia xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý để thành lập công ty con

Căn cứ Điều 189, Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“Điều 189: Công ty mẹ, công ty con

1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

2. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

3. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.”

Theo đó công ty mẹ sở hữu 55% giá trị cổ phần, số còn lại bán ra ngoài cho các thành viên mới tham gia đóng góp cổ phần vào công ty con mới thành lập là hoàn toàn hợp pháp.

Xem thêm: FDI là gì? Bản chất, vai trò tích cực và tiêu cực của FDI

Sau đó, bạn tiến hành hồ sơ thành lập công ty con

Hồ sơ thành lập công ty con

1. Giấy đề nghị đăng ký Thành lập công ty con.

2. Quyết định Thành lập công ty con của công ty mẹ;

3. Biên bản Thành lập công ty con của công ty mẹ;

4. Thông báo thành lập công ty con của công ty mẹ;

5. Dự thảo Điều lệ công ty.

6. Danh sách các thành viên, bản sao thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên công ty.

7. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

8. Chứng chỉ hành nghề của thành viên công ty và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

 

Với tư vấn như trên, chúng tôi hy vọng đã giúp cho bạn hiểu và thành lập công ty con được nhanh chóng. Bạn còn thắc mắc gì hoặc cần tư vấn thêm xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới văn phòng luật hoiluatgia chúng tôi. Xin cảm ơn!