Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nóng ở Việt Nam là những dịch vụ đi kèm hỗ trợ. Với những doanh nghiệp có những hợp đồng thiết bị nhập khẩu thì không thể thiếu đến phần dịch thuật các tài liệu nước ngoài. Và việc thành lập công ty dịch thuật cũng được nhiều người quan tâm. Vậy điều kiện và thủ tục pháp lý như nào để thành lập công ty  dịch thuật ?

I. Điều kiện thành lập công ty dịch thuật như thế nào?

Thành lập công ty dịch thuật không yêu cầu các điều kiện riêng, mà chỉ cần đáp ứng các điều kiện về hồ sơ theo quy định như sau:
– Giấy đề nghị thành lập công ty dịch thuật (theo mẫu và theo hướng dẫn của luật sư);
– Điều lệ công ty dịch thuật (theo mẫu và theo hướng dẫn của luật sư);
– Danh sách thành viên, cổ đông công ty dịch thuật (theo mẫu và theo hướng dẫn của luật sư);
– Chứng minh thư hoặc hộ chiếu các cổ đông, thành viên;
– Các tài liệu khác nếu pháp luật yêu cầu.

II. Điều kiện về người dịch của Công ty về dịch thuật

Điều kiện về người dịch phải tuân thủ những điều kiện được quy định tại Điều 28, Nghị định 23/2015/NĐ – CP của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, cụ thể như sau:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch.
  • Đối với ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học theo quy định thì phải thông thạo ngôn ngữ cần dịch.

 

III. Hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ dịch thuật

  • Giấy đề nghị được thành lập công ty kinh doanh dịch vụ dịch thuật (theo mẫu hoặc theo hướng dẫn của người tư vấn);
  • Danh sách thành viên, cổ đông tùy thuộc loại hình kinh doanh mà doanh nghiệp hướng tới;
  • Điều lệ công ty kinh doanh dịch vụ dịch thuật;
  • Những giấy tờ xác nhận nhân thân của thành viên, cổ đông công ty như giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu,…(bản sao công chứng);
  • Các loại tài liệu khác nếu có yêu cầu của pháp luật.

Với các tư vấn về việc thành lập công ty dịch thuật như trên, chúng tôi hy vọng các bạn hiểu và tiến hành thành lập công ty nhanh chóng. Mọi chi tiết xin liên hệ đến văn phòng luật sư của chúng tôi.