Xin chào văn phòng luật sư. Tôi hiện là giáo viên cấp 2 tại Hà Nội được 5 năm. Tôi thường dạy thêm tại một trung tâm gia sư và thấy ngành này rất phát triển. Và tôi cùng một vài người bạn định góp vốn để thành lập công ty giáo dục nhưng chưa biết các điều kiện và thủ tục pháp lý ra sao. Mong các luật sư tư vấn để chúng tôi sớm triển khai kế hoạch. Chân thành cám ơn Luật sư Mong được luật sư tư vấn giúp!?

Văn phòng luật sư hoiluatgia xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến văn phòng. Với câu hỏi của bạn, các luật sư đã nghiên cứu kỹ và xin đưa ra những tư vấn sau:

1. Về căn cứ pháp lý:

– Luật Doanh Nghiệp 2005.

– Nghị định số 43/2010/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp.

2. Luật sư tư vấn:

Giáo dục, đào tạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công ty của bạn muốn hoạt động trong lĩnh vực này phải đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật qui định. Tuy nhiên, do bạn chưa nắm rõ được Công ty bạn muốn kinh doanh và thành lập công ty trong hoạt động giáo dục cụ thể nào (thành lập trường tư thục, thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn, thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc công ty….) nên chúng tôi không đưa ra được các điều kiện cụ thể cho bạn. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn, xin mời bạn liên hệ lại để chúng tôi giải đáp cụ thể để bạn có thể thực hiện được mong muốn của mình.

Về thủ tục thành lập Công ty:

(*). Đối với Công ty 100% vốn trong nước (thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Hồ sơ thành lập Công ty gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Dự thảo Điều lệ công ty: Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Các thành viên, cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có:

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ- CP đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;

+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ- CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

(**). Đối với việc thành lập Doanh nghiệp tư nhân:

Hồ sơ thành lập Công ty gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Lưu ý: Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam.

2. Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:

a) Hộ chiếu Việt Nam;

b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài.

3. Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

4. Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

 

Với những tư vấn trên, chúng tôi hy vọng phần nào giải đáp thắc mắc của bạn. Bạn còn thắc mắc hay cần thêm thông tin gì xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới văn phòng luật sư hoiluatgia.vn của chúng tôi. Xin cảm ơn!