Với nền kinh tế thị trường hiện nay, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp rất cao. Có nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Từ đó phát sinh ra nhu cầu mua bán nợ và những công ty chuyên mua bán nợ ra đời. Vậy việc thành lập công ty mua bán nợ khó hay dễ, điều kiện như nào mới thành lập công ty được. Bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra những chia sẻ về việc thành lập công ty mua bán nợ cho các bạn biết.

Điều kiện chung đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được quy định tại Điều 5 Nghị định 69/2016/NĐ-CP như sau:

Điều 5. Điều kiện chung đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

 1. Doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phù hợp với quy định của Nghị định 69/2016/NĐ-CP.
 2. Doanh nghiệp phải đáp ứng quy định về mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu tương ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7 và khoản 2 Điều 8 Nghị định 69/2016/NĐ-CP. Trường hợp, doanh nghiệp thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động thì mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu cao nhất trong số các hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện.
 3. Người quản lý của doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
 4. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 5. Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận;
 6. Là người quản lý hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ;
 7. Những người đã làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đáp ứng thêm điều kiện: Không là người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 03 năm trước liền kề.

 

Thủ tục thành lập công ty mua bán nợ

Nhà đầu tư muốn thành lập công ty mua bán nợ tư nhân, tổ chức cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty mua bán nợ;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/danh sách cổ đông;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên/ cổ đông; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức
 • Hợp đồng thành lập công ty mua bán nợ

 

Với các điều kiện và thủ tục như trên, các cá nhân hay tổ chức nào muốn thành lập công ty mua bán nợ xin liên hệ với hoiluatgia chúng tôi.Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách lập đề án thành lập công ty mua bán nợ xấu, đề án thành lập công ty quản lý tài sản và giúp quý khách thực hiện thủ tục thành lập công ty mua bán nợ.