Kết hôn với người nước ngoài

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Văn bản pháp luật sử dụng: Nghị định số 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật hộ tịch 2014

Thẩm quyền giải quyết :

+  Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam

+  Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

+ Nơi thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú (nếu như không có nơi thường trú)  cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu.

 Hồ sơ yêu cầu

Đối tượng

Hồ sơ

Điều khoản

Người yêu cầu Tờ khai ( theo mẫu )

Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

Người yêu cầu  đã có vợ/chồng nhưng vợ/chồng đã chết Tờ khai ( theo mẫu )

Bản sao giấy chứng tử

Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

Công dân VN đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài sau đó về nước thường trú hoặc làm thủ tục kết hôn mới Tờ khai ( theo mẫu )

Bản sao trích lục hộ tịch

– Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

– Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

Người yêu cầu đã có vợ/chồng nhưng đã ly hôn Tờ khai ( theo mẫu )

Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TA về việc ly hôn.

Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

  Thời hạn giải quyết

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu.

Nếu người đó có đủ điều kiện thì công chức tư pháp – hộ tịch trình Chủ tịch UBND ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu.

Trường hợp người yêu cầu đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, UBND cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho UBND cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.