Trước khi nghỉ việc, về nước. Thì người nước ngoài làm việc ở Việt Nam cần phải quyết toán thuế tncn. Việc làm thủ tục quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài cần làm trước khi người đó xuất cảnh.

Việc làm thủ tục quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài khá phức tạp. Gây nhiều khó khăn doanh nghiệp. Vì vậy để tránh những sai sót khi thực hiện trong thực tế trong khuôn khổ bài viết này Hoiluatgia.vn sẽ giúp mọi người hiểu hơn về vấn đề này.

Người nước ngoài phải làm thủ tục quyết toán thuế tncn được xác định như thế nào?

Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. Người nước ngoài được xác định là cá nhân cư trú hay không cư trú tại Việt Nam và được quy định cụ thể như sau:

a) Người nước ngoài được coi là cá nhân cư trú tại Việt Nam nếu:

+ Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm theo lịch dương hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một ngày.

+ Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

– Người nước ngoài được coi là cá nhân không cư trú tại Việt Nam khi không đáp ứng được các điều kiện về cá nhân cư trú nêu trên.

Hồ sơ quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương và tiền công. Mà không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay. Thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau.

–  Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN. Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

–  Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN. Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

–  Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm. Số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

–  Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh. Khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

–  Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán. Và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

Đối với cá nhân người nước ngoài ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay

Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

Thủ tục quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài được thực hiện ra sao?

Các bước thực hiện

Việc làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài được thực hiện các bước sau:
– Cập nhật MST của các cá nhân.
– Cài đặt phần mềm hỗ trợ khai QTT TNCN. Truy cập trang www.gdt.gov.vn. Tải phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK, khai thuế điện tử iHTKK hoặc hỗ trợ QTT TNCN.
– Khai QTT: sử dụng một trong các phần mềm trên, nhập dữ liệu vào các phụ lục bảng kê trước. Dữ liệu từ phụ lục tự động kết chuyển sang tờ khai QTT.
– Kết xuất dữ liệu ra file Excel để lưu tại TCTTN, kết xuất dữ liệu ra file XML để gửi CQT.

– Gửi hồ sơ QTT:

– Đối với TCTTN khai thuế khai thuế điện tử:
Sử dụng phần mềm kê khai điện tử (iHTKK). Truy cập vào trang: www.kekhaithue.gov.vn để gửi file dữ liệu. Đối với TCTTN khai thuế điện Sử dụng dịch vụ TVAN thực hiện các bước như trên. Thông qua các nhà cung cấp dịch vụ này để gửi file dữ liệu. TCTTN khai thuế điện tử không phải gửi hồ sơ QTT bản giấy.
– Đối với TCTTN chưa khai thuế điện tử:
Hồ sơ QTT TNCN gồm File dữ liệu QTT, hồ sơ QTT bản giấy có ký tên, đóng dấu.
+ Gửi file dữ liệu QTT đến CQT theo một trong các hình thức:
Gửi file dữ liệu trên trang thông tin điện tử: tncnonlie.com.vn
Hoặc file dữ liệu ghi vào USB gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa CQT trực tiếp quản lý.
+ Gửi hồ sơ QTT bản giấy đến CQT trực tiếp quản lý.
TCTTN phải đóng trang bìa tệp vào hồ sơ bản giấy, file dữ liệu phải gửi đến trước hoặc đồng thời với bản giấy.
– Theo dõi kết quả gửi file dữ liệu: Đối với TCCTN khai thuế điện tử theo dõi kết quả gửi file dữ liệu tại http://nhantokhai.gdt.gov.vn
TCTTN chưa khai thuế điện tử truy cập vào trang tncnonlie.com.vn để theo dõi kết quả.
– Điều chỉnh số liệu QTT: khi có sai sót cần điều chỉnh hoặc nhận được thông báo điều chỉnh của CQT.

 TCTTN quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động của đơn vị:

Thông báo cho các đối tượng là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện ủy quyền cho TCTTN để cá nhân lập ủy quyền QTT thay mẫu 02/UQ-QTT-TNCN.
TCTTN cung cấp thông tin hỗ trợ cá nhân người lao động của đơn vị đối với trường hợp cá nhân tự QTT trực tiếp với CQT.