Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần được thực hiện như thế nào? Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ ra sao. Hay những quy định về vấn đề này mà bạn cần biết. Có rất nhiều thủ tục mà bạn cần biết để tăng vốn điều lệ công ty cổ phần. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin liên quan đến vấn đề trên trong bài viết này. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp giấy chứng nhận ĐKKD. Phải có nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào và chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Doanh nghiệp.

Khi nào công ty cổ phần đươc tăng vốn điều lệ

Theo Thông tư số 19/2003/TT-BTC quy định. Những trường hợp sau công ty cổ phần sẽ được điều chỉnh tăng vốn điều lệ.

– Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật;

– Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần.

– Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu.

– Phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận. Hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty.

– Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ.

Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần được thực hiện như thế nào?

Chuẩn bị hồ sơ

Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện pháp lý phải tiến hành chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần gôm có:

–  Thông báo tăng vốn điều lệ có chữ ký của người đại diện theo pháp luật .

– Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị.

–  Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông. Có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp. Hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp và có đóng dấu treo của công .

–  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

– Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh. Hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

 

Nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh

 Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện pháp lý sau khi hoàn thành việc chuẩn bị hồ sơ sẽ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư. Sau đó cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

– Trường hợp đã đầy đủ giấy tờ hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ;

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

  Nhận kết quả

Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện pháp lý đến Sở Kế hoạch đầu tư theo thời hạn đã được hẹn khi nộp hồ sơ. Sau đó nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần.

Thời gian, chi phí hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần

– Thời hạn hẹn giải quyết hồ sơ:  5 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

– Lệ phí : 20.000 đồng.

Ở trên là toàn bộ phần tư vấn của Luật sư về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần. Trong quá trình giải quyết thủ tục với cơ quan nhà nước. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào. Hãy liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.