Category Archives: Chuyển đổi doanh nghiệp

Bạn muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp? Hay cần tư vấn các thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành? Hãy gọi ngay đến đến hotline để luật sư của chúng tôi giúp bạn.

Vì sao doanh nghiệp phải chuyển đổi loại hình?

Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thực chất là một cách thức doanh nghiệp tổ chức và cơ cấu lại. Mục đích chính để công ty phát triển theo đúng định hướng,cũng như quy mô, số vốn. Một trường hợp khác là khi công ty không đủ số lượng thành viên theo các quy định của pháp luật. Bắt buộc doanh nghiệp đó phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình sang kiểu doanh nghiệp khác bởi nếu không sẽ bị buộc giải thể. Các thủ tục quy định liên quan được quy định trong luật doanh nghiệp năm 2014

Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay.

Chuyển đổi doanh nghiệp hiện rất phổ biến hiện nay. Khi một công ty TNHH muốn chuyển đổi sang loại hình công ty cổ phần. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang hình thức công ty trách nhiệm hưu hạn 2 thành viên trở lên và ngược lại. Ngoài ra còn có trường hợp chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên muốn chuyển nhượng vốn điều lệ cho các cá nhân khác thì cũng phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Chuyển đổi loại hình công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên

Trường hợp này là xảy ra là khi một cổ đông hay thành viên nhận được toàn bộ  phần vốn góp, cổ phần của các thành viên cổ đông còn lại. Một thành viên hoặc cổ đông là bên pháp nhân nhận được vốn góp đầu tư bằng toàn bộ phần vốn góp hoặc cổ phần của các thành viên. cổ đông còn lại. Hoặc người đang không phải là 1 thành viên cổ đông nhận góp vốn đầu tư, chuyển nhượng cổ phần bằng toàn bộ phần vốn góp. cổ phần của tất cả các cổ đông khác trong công ty.

Chuyển đổi từ loại hình công ty TNHH sang Cty cổ phần

Trường hợp một công ty TNHH chuyển qua loại hình công ty cổ phần. Xảy ra khi công ty trách nhiệm hữu hạn có ít hơn 3 thành viên. Khi thêm thành viên mới có thể tiến hành đồng thời cùng việc chuyển đổi Cty. Thành viên mới ở đây có thể là người góp thêm vốn hoặc nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của thành viên hiện có trong công ty.

Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang loại hình công ty TNHH

Trường hợp chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang loại hình công ty TNHH.  Khi một doanh nghiệp tư nhân muốn mở rộng kinh doanh hoặc đa dạng, mở rộng ngành nghề.

Thủ tục chuyển dổi loại hình doanh nghiệp tại Hoiluatgia.vn

Sau khi chúng tôi tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ chuyển đổi doanh nghiệp của khách hàng thì các luật sư có chuyên môn của Hoiluatgia,vn sẽ tiến hành những công việc sau:

– Đánh giá các yêu cầu của khách hàng trong việc chuyển đổi loại hình

– Lên phương án thực hiện công việc cần làm theo yêu cầu từ phía khách hàng

Luật sư tư vấn, đưa ra phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

– Nội dung việc chuyển đổi loại hình công ty

– Điều kiện, thời hạn chuyển tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp nhận chuyển đổi của doanh nghiệp.

– Các giải pháp sử dụng lao động sau chuyển đổi

– Nội dung điều lệ của doanh nghiệp sau chuyển đổi

– Thời hạn thực hiện việc chuyển đổi

Luật sư tiến hành soạn thảo các loại giấy tờ có trong hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp

– Soạn thảo biên bản cuộc họp về việc chuyển đổi doanh nghiệp

– Soạn thảo quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp

– Soạn thảo giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, danh sách cổ đông, thành viên, điều lệ công ty.

– Tài liệu cần thiết khác.

Hotline: 0904.68.03.83(Zalo/Viber)
Inbox fanpage