Category Archives: Giải thể doanh nghiệp

Bạn muốn giải thể công ty? Hoiluatgia.vn tư vấn các thủ tục giải thể doanh nghiệp một cách chi tiết và đầy đủ. Nhận làm dịch vụ trọn gói, giá rẻ khi khách hàng có yêu cầu. 

Theo các quy định trong luật doanh nghiệp năm 2014 một công ty được làm các thủ tục giải thể doanh nghiệp khi đáp ứng theo một trong những trường hợp sau đây:

– Thời gian hoạt động của doanh nghiệp được ghi trong điều lệ công ty đã kết thúc mà không được quyết định gia hạn.

– Theo quyết định chủ doanh nghiệp, tất cả thành viên hợp danh, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, đại hội đồng cổ đông… Tùy thuộc vào loại hình công ty

– Không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi công ty không đủ số thành viên tối thiểu trong thời hạn 06 tháng liên tục được ghi trong bộ luật doanh nghiệp 2014.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự như thế nào?

Việc làm thủ tục giải thể công ty được thực hiện theo quyết định giải thể doanh nghiệp. Ở đó phải có một số nội dung quan trọng sau đây

– Tên công ty, doanh nghiệp. Địa chỉ hoặc trụ sở chính của doanh nghiệp.

– Nêu lý do giải thể của doanh nghiệp.

– Thủ tục thanh lý các hợp đồng: Việc thanh lý hợp đồng có thời gian quy định là không vượt quá 6 tháng kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

– Thời hạn thanh toán các khoản nợ doanh nghiệp quá 06 tháng, kể từ ngày công ty thông qua quyết định giải thể.

– Các hợp đồng lao động phải có phương án giải quyết nghĩa vụ phát sinh.

– Chữ ký, họ tên của người đại diện pháp nhân của doanh nghiệp.

– Gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý của nhà nước.

Lưu ý ngoại trừ trường hợp thành lập tổ chức thanh lý riêng được quy định trong điều lệ công ty thì việc thanh lý tài sản doanh nghiệp sẽ được trực tiếp tổ chức bởi chủ sở hữu công ty, hội đồng quản trị…

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bạn đã bao h thắc mắc việc làm thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo các trình tự như thế nào? Chúng được quy định ra sao trong bộ luật doanh nghiệp? Sau đây sẽ là trình tự chuẩn được sử dụng phổ biến trong thực tế:

Đăng tải thông tin giải thể doanh nghiệp.

Công bố quyết định giải thể của công ty lên cổng thông tin quốc gia về đăng doanh nghiệp cũng như được công khai tại địa chỉ công ty, trụ sở chính, văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của doanh nghiệp.

Thực hiện việc xác nhận nghĩa vụ ở tổng cục hải quan.

Sau khi hoàn thành việc công bố thông tin giải thể. Doanh nghiệp sẽ tiến hành gửi công văn xin xác nhận nghĩa vụ hải quan tới tổng cục hải quan. Cơ quan Hải quan sẽ đưa ra thông báo về tình trạng hồ sơ Hải quan sau từ 10 – 15 ngày.

Làm thủ tục tại cơ quan Thuế

Bước tiếp theo doanh nghiệp phải gửi công văn xin giải thể công ty lên chi cục thuế sau đó làm các công việc như xin quyết toán thuế, đóng các khoản thuế còn nợ và nộp phạt nếu có.

Sau khi Chi Cục thuế xác nhận doanh nghiệp không nợ thuế. Cục thuế sẽ ra quyết định đóng cửa mã số thuế của doanh nghiệp.

Làm thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Sau khi công ty nhận được quyết định đóng cửa mã số thuế từ Chi Cục Thuế. Doanh nghiệp tiến hành gửi hồ sơ lên phòng đăng kí kinh doanh. Tại đây sẽ cho giấy tiếp nhận việc giải thể.

Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Sau khi nhận được phiếu tiếp nhận giải thể của phòng đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ xin trả con dấu pháp nhân lên Công an tỉnh.

Trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành việc trả con dấu pháp nhân. Doanh nghiệp sẽ gửi quyết định hủy dấu của công an tỉnh lên phòng đăng ký kinh doanh. Chờ quyết định giải thể cuối cùng của phòng đăng ký kinh doanh. Hoàn thành việc giải thể doanh nghiệp là sau khi phòng đăng ký kinh doanh xóa tên doanh nghiệp khỏi sổ đăng kí kinh doanh.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Ngoài việc chuẩn bị các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo trình tự. (Đã được quy định trong luật đăng kí doanh nghiệp năm 2014). Để chuẩn bị làm thủ tục giải thể chủ doanh nghiệp phải hoàn thành những loại hồ sơ sau:

– Thông báo đóng cửa mã số thuế

– Thông báo giải thể doanh nghiệp

– Xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan

– Xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ hoặc cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng

– Đăng ký kinh doanh bản gốc

– Đăng ký mẫu dấu bản gốc

– Dấu pháp nhân

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tổng đài tư vấn của hoiluatgia.vn luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ quý khách hàng những thắc mắc và đưa ra thông tin cần thiết. Gọi ngay hotline để được luật sư  của chúng tôi tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.68.03.83(Zalo/Viber)
Inbox fanpage