Vốn điều lệ là gì? Cách tính vốn điều lệ. Vốn điều lệ tối thiểu bao nhiêu …Là những thắc mắc của các nhà đầu tư khi chuẩn bị thành lập công ty. Hoiluatgia.vn sẽ giải đáp các thắc mắc về vốn điều lệ trong nội dung bài viết sau. Độc giả tham khảo và áp dụng vào trường hợp của mình cho chuẩn nhất.

Vốn điều lệ là gì

Là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định. Và được ghi vào Điều lệ công ty để công bố cho các cổ đông.Vốn điều lệ có thể thay đổi với sự đồng ý của các cổ đông.

Tổ chức, cá nhân được mua cổ phần của công ty cổ phần. Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật doanh nghiệp.Trừ những trường hợp sau đây:

  • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  • Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

 

Vốn điều lệ tối thiểu bao nhiêu

Vốn điều lệ của công ty ở nước ta được doanh nghiệp tự do đăng ký mà không bị ràng buộc với các quy định khác của pháp luật. Tùy loại hình công ty mà doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm trên số vốn điều lệ nên đăng ký vốn sao cho thích hợp. Công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn thì chủ sở hữu phần vốn góp sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trên phần vốn góp của mình. Riêng loại hình doanh nghiệp tư nhân, thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn trên tất cả tài sản của mình.

Cách tính vốn điều lệ

Tùy từng loại hình mà cách tính vốn điều lệ khác nhau.

 Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên

Tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ. Và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ. Và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

Vốn điều lệ công ty cổ phần

Là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ. Và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào.

 

Sau khi bạn tìm hiểu được nội dung bài viết trên. Thì bạn đã trả lời được câu hỏi vốn điều lệ là gì. Cách tính vốn điều lệ với từng doanh nghiệp. Bạn còn thắc mắc hay cần sử dụng dịch vụ thành lập công ty. Vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ nhanh.