Tội hiếp dâm trẻ em được pháp luật quy định như thế nào? Người phạm tội này sẽ phải chịu hình phạt ra sao. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp ở bài viết dưới đây.

Hiện nay, với sự phát triển và giao lưu văn hóa giữa các nước với nhau. Dẫn đến sự ảnh hưởng của các nền văn hóa phương Tây vào văn hóa Việt. Có những văn hóa đẹp nhưng có nhiều cái xấu được du nhập. Đó là văn hóa đồ trụy, nó làm tăng tỷ lệ phạm tội hiếp dâm trẻ em, hiếp dâm, quấy rối tình dục … Trong đó đặc biệt là tội hiếp dâm trẻ em được pháp luật chúng ta nghiêm trị nhất bằng những hình phạt thích đáng. Mời các bạn tìm hiểu về cấu thành tội hiếp dâm trẻ em và hình phạt cho tội hiếp dâm trẻ em.

Theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thì trẻ em được quy định là người dưới 16 tuổi. Đó là những người đang trong độ tuổi phát triển. Chưa có đầy đủ nhận thức, dễ bị tổn thương và không có khả năng tự vệ.

Chính vì vậy, trẻ em là một trong những đối tượng cần được chăm sóc và bảo vệ  thông qua nhiều biện pháp trong đó có pháp luật. Dưới góc độ Bộ luật Hình sự. Các hành vi xâm phạm tới trẻ em được coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Đặc biệt, trong một số tội danh hành vi xâm phạm với trẻ em còn là một yếu tố để định tội. Cụ thể như tội hiếp dâm trẻ em được quy định tại Điều 112. Bộ luật Hình sự năm 1999 và được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tội hiếp dâm trẻ em

Hành vi một người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu trái ý muốn với nạn nhân là trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trong phần lớn các vụ hiếp dâm trẻ em. Kẻ phạm tội thường được hình dung là những người khỏe mạnh, chủ động tìm. Lợi dụng hoặc đe dọa các bé gái để thỏa mãn thú tính.

Cấu thành tội hiếp dâm trẻ em

Về chủ thể

Mặc dù trong quy định của pháp luật không chỉ rõ chủ thể người thực hiện hành vi này là nam hay nữ. Nhưng dựa trên thực tế hoàn cảnh và quá trình xét xử của Tòa án. Thì chủ thể ở đây chỉ có thể là nam thực hiện đối với nạn nhân là trẻ em nữ. Còn chủ thể là nữ sẽ bị truy cứu tội này với tư cách là người đồng phạm.

Mặt khách quan

Người phạm tội thực hiện một trong các hành vi .

– Dùng vũ lực là dùng sức mạnh về thể chất như vật ngã, đè, giữ tay, chân, bịt miệng, bóp cổ, đấm đá, trói, giằng xé quần áo… của nạn nhân. Nhằm làm mất hoặc hạn chế khả năng phòng vệ, tự vệ, chống trả của nạn nhân.

– Đe dọa dùng vũ lực  nhằm làm tê liệt ý chí kháng cự của nạn nhân như kề súng, kề dao vào người nạn nhân,…

– Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân như : bị say, bị ốm hoặc bị tâm thần,…

Trường hợp: quan hệ tình dục giữa một người nam đủ năng lực truy cứu trách nhiệm hình sự với nạn nhân là một trẻ em nữ bị tâm thần. Thì hành vi này luôn được coi là hiếp dâm. Dù nạn nhân đồng ý hay không đồng ý vì người tâm thần không thể nhận thức được hành vi của mình.

– Các thủ đoạn khác  như đánh thuốc mê nạn nhân, lừa nạn nhân, dùng các chất kích thích

Hậu quả

– Trường hợp chưa kịp giao cấu vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội như: bị người khác phát hiện, ngăn chặn kịp; nạn nhân chống cự và giải thoát được cho mình,… Thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm dưới hình thức phạm tội chưa đạt.

– Trường hợp chưa giao cấu vì nguyên nhân người phạm tội tự ý nửa chừng chấm dứt tội phạm thì họ có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm. Nhưng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội khác như làm nhục người khác… tùy thuộc từng trường hợp cụ thể.

Hình phạt cho tội hiếp dâm

Hình phạt tù bao gồm các khung phạt như sau:
–    Khung cơ bản: bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.
–    Khung tăng nặng:
+ Phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:
a)    Có tính chất loạn luân;
b)    Làm nạn nhân có thai;
c)    Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
d)    Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
e)     Tái phạm nguy hiểm.
+ Phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:
a)     Có tổ chức;
b)    Nhiều người hiếp một người;
c)    Phạm tội nhiều lần;
d)     Đối với nhiều người;
e)    Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;
f)    Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;
g)    Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
+ Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trên đây là bài viết về tội hiếp dâm trẻ em và hình phạt cho tội hiếp dâm trẻ em. Bạn đọc tham khảo và cùng nhau tuyên truyền để thế hệ chúng ta có cuộc sống lành mạnh hơn.