Mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân được quy định như thế nào? Cách viết nội dung và các thủ tục cần làm ra sao. Hãy cùng Hoiluatgia.vn tìm hiểu về nội dung này thông qua bài viết sau đây.

Giấy ủy quyền là một loại văn bản pháp lý. Nội dung bên trong ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền. Đại diện cho mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân thông thường sẽ có nội dung như sau:

Xem thêm:

Mẫu giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức theo quy định mới nhất

Mẫu giấy ủy quyền công ty mới nhất theo quy định.

Mẫu thanh lý hợp đồng – Biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

     Căn cứ vào bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Họ tên:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:…………………………………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:…………………………………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN                                                                BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)                                                                          (Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Hướng dẫn viết nội dung giấy ủy quyền

Tương tự một số loại đơn từ và giấy tờ phổ biến hiện nay. Giấy ủy quyền cũng bao gồm các thành phần quen thuộc như: Họ tên người ủy quyền, người nhận ủy quyền, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú, CMND…. Đây đều là những thông tin quen thuộc nhưng bạn nên chú ý để nhầm lẫn, sai sót khi viết nội dung.

Phần nội dung giấy ủy quyền

Trình bày toàn bộ nội dung trong vụ việc ủy quyền. Ghi rõ thời gian giấy ủy quyền có hiệu lực. Sau khi hoàn thành viết nội dung giấy ủy quyền bạn phải sao chép ra ít nhất 03 bản. Sau đó Người ủy quyền và người nhận ủy quyền phải tới Phòng Công chứng của UBND xã// phường. Để chứng thực nội dung và chữ ký ủy quyền.

Đây lẽ là Tòa án quan trọng giúp giải quyết khiếu kiện. Nếu sau này 2 bên có xảy ra tranh chấp.

Trền đây là nội dung của chúng tôi liên quan đến vấn đề giấy ủy quyền cũng như hướng dẫn cách viết phần nội dung. Nếu có bất ký vướng mắc nào cần được giải đáp vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của Hoiluatgia,vn để được các luật sư hỗ trợ một cách nhanh chóng.